Š.m. birželio 07 d. (penktadienį)

Organizuojama kelionė

į  V I L N I A U S   K A L V A R I J A S

05.00 Išvykimas nuo Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro (Tilžės g. 186).

10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios bažnyčios. Melsimės už vaikus ir brangią Tėvynę.

14.00 Šv. Mišios bažnyčioje.

Po Mišių – Agapė parapijos namų salėje.

Į Šiaulius grįšime apie 20.00 val.

Kelionės kaina (į abi puses) 15 eur

Kelionę globoja J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Organizuoja:

Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija,

Mob. 8 616 59191, Tel. 841428478