Birželio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurioje 1961-1988 m. apaštalavo tremtinys Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius.

0100

0110

0112

Daugiau nuotraukų…