Marijos legionas

Šiaulių vyskupijos Marijos Legiono

SUSIKAUPIMO DIENA

2019 m. lapkričio 14 d. (ketvirtadienis)

Tema: Mergelė Marija – Gailestingumo Motina

                  Organizatorius: Šiaulių vyskupijos Marijos Legionas

                  Vedėjas: Marijos Legiono kurijos dvasios vadas kun. Stanislovas Žukauskis

                  Vieta: Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salė

Programa

10:00 Himnas į Šventąją Dvasią. Marijos Legiono maldos, Catena

10:30 Konferecija: Apie Pasiaukojimą Švč. Mergelei Marijai

          Pranešėjas kun. Darius Marcinkevičius, Vilniaus  Šv. Rapolo bažnyčios

          rezidentas

11:15 Susikaupimo pamaldos. Galimybė atlikti išpažintį  Šiaulių Šv.

          Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje

12:00  Šv. Mišios.  Aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  

           Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra

13:00 Agapė

14:00 Susikaupimo dienos užbaigimas

                                    Maloniai kviečiame dalyvauti!