siauliu_svc_m_marijos_nekaltojo_prasidejimo_baznycia_02

Gruodžio 8 d. (sekmadienį) 12:30 val.

švenčiame 

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus, 

bažnyčios 10-ies metų jubiliejų

ir

mūsų vyskupo Eugenijaus amžiaus jubiliejų. 

Šv. Mišias celebruos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šv. Mišiose giedos ir koncertuos kamerinis choras „Polifonija“. Koncertas „Tebūnie šviesa“.

Bažnyčiai giedame giesmę “Pakilk ir šviesk“; vyskupui-„Viešpatie laimink Jį“.