(1961–1985–2017)

 

2017 metų balandžio 24 dieną, eidamas 56-uosius metus, staiga, mirė kun. Aleksandras Milašius, paskutiniu metu reziduojantis Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje.
Aleksandras Milašius gimė 1961 metų balandžio 6 dieną valstiečių šeimoje, Nemakščių parapijoje, Pavarnio km., Raseinių raj. 1979 metais baigė Kelmės I-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. rugsėjo 1 d. įstojo į  Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią užbaigė 1985 m. gegužės 31 d.

 

    1984 03 04               pašventintas diakonu.

    1985 04 14                pašventintas kunigu.

1985 05 28 paskirtas Kėdainių parapijos vikaru.
1986 06 12 atleistas iš Kėdainių parapijos vikaro pareigų, paskirtas Šiaulių šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru.
1988 05 25 atleistas iš Šiaulių šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų, paskirtas Gruzdžių ir Šiupylių parapijų administratoriumi.
1990 08 25 atleistas iš Gruzdžių ir Šiupylių parapijų administratoriaus pareigų ir išleistas studijoms į Romą.
1991 07 26 paskirtas Kauno šv. Juozapo parapijos vikaru.
1991 07 31 paliekant Kauno šv. Juozapo parapijos vikaro pareigas, pavedama rūpintis Domeikavos parapija.
1991 10 11 atleistas iš Kauno šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Stakių parapijos klebonu.
1993 04 14 atleistas iš Stakių parapijos klebono pareigų ir pakirtas Šiaulėnų ir Šaukoto parapijų administratoriumi.
1993 04 23 atleistas iš Šiaulėnų ir Šaukoto parapijų administratoriaus pareigų, paskirtas Josvainių ir Pernaravos parapijų administratoriumi.
1993 05 30 atleistas iš Josvainių ir Pernaravos parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Gudžiūnų parapijos administratoriumi.
1993 08 06 ateistas iš Gudžiūnų parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Kelmės parapijos rezidentu.
1994 04 21 paskirtas Maironių parapijos administratoriumi.
2002 07 22 atleistas iš Maironių parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Kelmės parapijos altarista.
2005 07 11 atleistas iš Kelmės parapijos altaristos pareigų ir dėl ligos neatliko jokių  su kunigystės šventimais susijusių veiksmų.

Kunigų seminarijos charakteristikos anketoje būsimasis kunigas  įvertinamas kaip gyvo, draugiško būdo, turintis organizacinių gabumų bei mėgstantis maldą žmogus.

Kun. Aleksandro Milašiaus žemiškieji palaikai pašarvoti Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Laidotuvių šv. Mišios balandžio 26 dieną (trečiadienį) 11 val. Po šv. Mišių laidotuvės Nemakščių kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

 

 Šiaulių vyskupijos kurija