AteitininkaiŠiaulių vyskupijos jaunimo centras gruodžio 20 d. kviečia ateitininkus, jų bičiulius ir moksleivius bei studentus, besidominčius ateitininkų veikla, prasmingam vakarui ir bendrystės džiaugsmui kartu.

18.00 Šv. Mišios Šiaulių katedroje

18.40 Adventinis vakaras Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, adresu Tilžės g. 186

———–
Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.
Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“
Besidominčius ateitininkų veikla Šiaulių krašte, prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorę Laurą Pasavodskytę, tel. nr. 8 636 68 760.
Aktualią informaciją jaunimui apie įvairius susitikimus, renginius ir kt. galite sekti Šiaulių vyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje: ŠVJC
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija