Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 15 d. (šeštadienį) – 17 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 16 d. (III – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonos, teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika.