Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.
Kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:
Gruodžio 16 d. (šeštadienį) – 17 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.
Gruodžio 17 d. (III – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.
Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras kunigas Vladimir Solovej.