20171216_170046Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.
Gruodžio 16 – 17 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos. Jas vedė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras kunigas Vladimir Solovej.
Rekolekcijos pradėtos Šv. Mišiomis, kuriose dalyvavo jaunimas besirengiantis Sutvirtinimo sakramentui. Sakydamas homiliją kunigas pasikvietė jaunimą arčiau savęs ir klausė jų, kam jie ruošiasi, kodėl dalyvauja Šv. Mišiose. Vaikai sakė, kad nori priimti Šv. Dvasios dovanas, priimti Dievą į savo širdis ir atlikti išpažintį prieš Kristaus gimimo iškilmę. 20171216_172100Kunigas pasidžiaugė jaunimo brandžiu mąstymu ir palinkėjo Dievo globos tikėjimo kelionėje.
Tikinčiųjų bendruomenė džiaugėsi rekolekcijų vedėjo giliomis mintimis, įžvalgomis. Atsisveikinant įteikė gėlių puokštę ir palinkėjo Dievo palaimos, stiprybės, Švč. Mergelės Marijos užtarimo kunigystės kelionėje.

20171216_172607

 

 

 

 

 

 

 

20171216_174003

20171217_111734