Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija

kviečia į naują

Alfa

ALFA      KURSĄ

 Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą.

Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.

Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų (antradieniais), kurių metu vyks mokymai ir diskusijos grupelėse.

Mokymus veda katedros klebonas kun. E. Venckus.

Kursų  pradžia  rugsėjo 12 d. – 18 val. pastoracinio centro bibliotekoje.

                    Telef. pasiteiravimui ir registracijai   86 11 40539    ses. Regina