Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija

kviečia į naują

Alfa

A L F A    K U R S Ą

 Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą.

Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.

  Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų (antradieniais), kurių metu vyksta mokymai ir diskusijos.

  Mokymus veda katedros klebonas kun. Egidijus Venckus.

 Kursų pradžia rugsėjo 11d. – 18.00 val. pastoracinio centro bibliotekoje.

Reikalinga  išankstinė registracija  telef.   86 11 40539  ses. Regina