unnamed2Rugsėjo 3 d.

Radviliškio bažnyčioje

Švč. Mergelės Marijos Gimimo tituliniai atlaidai,

420 m. nuo pirmosiosios bažnyčios pastatymo, 

30 metų nuo bažnyčios atstatymo.

12.30 val.  šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

po šv. Mišių – naujo koplytstulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje

Vėliau – agapė prie Radviliškio kultūros centro