Gruodžio 02 d. (šeštadienį)

Pirmą kartą Šiaulių vyskupijoje

A T S I N A U J I N I M O   D I E N A

 

12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias Šiaulių katedroje jaunimui, kuris ruošiasi priimti SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ.

Po Šv. Mišių jaunimas rinksis į didžiąją pastoracinio centro salę, kur Domininkonas kun. Bernardas VERBICKAS kalbės jaunimui apie tikėjimo svarbą gyvenimo kelionėje.

Po pokalbio bus rodomas filmas.

DSC_7357 Skautai