rimantas plakatas atsinaujinimo diena spaudai 2018 10 08-page-001

Paskutinis spalio šeštadienis kvies džiūgauti

Paskutinį spalio šeštadienį jaunimą į Šiaulius sukvies Atsinaujinimo diena. Apie šią dieną, kodėl ji organizuojama ir kam skirta, pasakoja Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro direktorė Danutė Kratukienė.
Ištakos
Pirmą kartą Atsinaujinimo diena Šiauliuose organizuota 2017 metų gruodžio pradžioje. Skyrėme ją jaunimui ir pamatėme, kad jauniems žmonėms patinka rinktis, kad susirinkę jie gali diskutuoti įvairiomis temomis ir išgyvena bendrą džiaugsmą. Negana to, šis susitikimas parodė, kad tikėjimas jaunų žmonių širdyse gali būti gyvas, linksmas, džiugus, nors, dalyvaudami tradicinėse Mišiose jie kartais to džiaugsmo ir neišgyvena. Tad norim surinkti visos vyskupijos jaunus žmones, t.y. paauglius ir jaunuolius nuo 13 iki 19 metų, kurie kelia įvairius klausimus, nori dalintis tikėjimo žinia arba nori atrasti tikėjimą, tinkamai pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, kad galėtų atsakyti į klausimus: „Kuo aš tikiu?“ ir „Kodėl aš tikiu?“.
Vedamąja mintimi pasirinkome popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Gaudete et exsultate“ pirmuosius žodžius „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt 5, 12), nes norime pakviesti jaunus žmones atrasti džiaugsmą: tikėjimo džiaugsmą, bendrystės džiaugsmą, draugystės džiaugsmą. Norime, kad jaunas žmogus nesijaustų vienišas tikėjime, kad visos vyskupijos jaunuolių bendrystėje savo tikėjimą plėstų ir gilintų. Todėl spalio 27 dieną, šeštadienį, kaip tik prieš mokinių atostogas, kviesime jaunuolius iš visos vyskupijos tikėjimą išgyventi džiaugsmingai.
Koncertų salėje
Atsinaujinimo dieną pradėsime koncertų salėje „Saulė“. Pirmiausia jaunus žmones kviesime prisiminti ir išgyventi tą džiaugsmą, kurį patyrėme keliaudami piligrimystėje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Mus pasveikins žygio iniciatorius ir globėjas Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Katechezę vedamąja mintim „būkite linksmi ir džiūgaukite“ mielai sutiko vesti kun. Erastas Murauskas. Prelegentas kels įvairius klausimus: „ką reiškia būti?“, „ką reiškia būti linksmam ir džiaugtis tikėjime?“, „ką reiškia tikėti ir pasitikėti Dievu?“, „ką reiškia tikėjimas jauno žmogaus gyvenime?“ „ką reiškia sutvirtinti savo tikėjimą?“.
Į mūsų atsinaujinimo dieną atvyks Augustinas ir Gertrūda Vileikiai, kurie šį rugsėjo mėnesį susituokė. Jie liudys apie savo pačių draugystę: kaip tikėjimas padeda atrasti žmogų, su kuriuo nori sukurti šeimą, kaip tikėjimą ir meilę auginti. Gali būti, kad labai ryškiai skambės raktiniai žodžiai: pažinti, draugauti, pamilti.
Teminiai užsiėmimai
Pakeisime aplinką: iš koncertų salės persikelsime į Pastoracinį centrą. Pasiskonėsime pietumis, o po to savanoriai pakvies į teminius susitikimus. Galvojame, kad jų bus apie 20 ir labai įvairūs: nuo pašaukimo iki lyderystės ir politikos klausimų; nuo praktinių veiklų iki įvairiausių teorinių aspektų. Skautai savo veiklą pristatys per įvairius žaidimus. Mokytoja Nijolė atskleis Turino drobulės paslaptį, išskirtinumą. Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas gilinsis į tikėjimo ir mokslo santykį. Šeimos centro jaunimo programų koordinatorius Gedas svarstys, kaip mylėti atsakingai. Aš, Danutė, kalbėsiu apie patirtį, įgytą einant tūkstantį kilometrų pėsčiomis šv. Jokūbo keliu Ispanijoje. Kartu su svečiu iš Klaipėdos, lektoriumi Artūru Šiukšta, kalbėsim apie įvairias priklausomybes, kelsim klausimą, kas yra džiaugsmo šaltiniai. Jaunimo centro koordinatorė Laura kvies gilintis, kokia kalba išreiškiame meilę. Dalyvaus ir Jo Ekscelencija teminiame užsiėmime „Užduok klausimą vyskupui“. Labai dažnai vyskupą matom prie altoriaus, o šio susitikimo metu jaunuoliai galės drąsiai klausti ne tik tikėjimo, bet ir draugystės, meilės, pašaukimo klausimais, pasikalbėti apie tai, kas jiems atrodys aktualu. Evangelizacinio centro vadovas Rimantas pasiūlys video siužetą, kuriame – aktoriaus, vaidinusio Kristaus kančią, liudijimas, patirtis, tikėjimo kelionė. Patirtimi taip pat dalinsis jaunuoliai, studijuojantys teologiją, giedoję jaunimo chore per popiežiaus vizitą, keletas kunigų, klierikai. Politologiją studijuojantis Rokas kvies jaunus žmones diskutuoti apie tai, kokią įtaką jaunas žmogus gali daryti politikos gyvenime. Apie lyderystę kalbės Diana. Šlovintojai viso renginio metu kvies į giesmę. Veiks kūrybinės dirbtuvės, kur kiekvienas galėsim pasigaminti rožinį. Ir dar kitos grupelės, kurių čia neįvardinau, bet visos labai įdomios, labai aktualios jaunam žmogui ir, man atrodo, kiekvienas atras tai, ką norės pasirinkti.
Nieko nekainuoja
Po teminių susitikimų visi rinksimės Šiaulių katedroje. Ten šlovinsim, švęsim Susitaikymo sakramentą. Viso renginio apvainikavimas – Eucharistijos šventimas. Į šventąsias Mišias kviečiame ne tik jaunus žmones, kurie dalyvaus renginyje, bet ir jų tėvelius ar vyresnio amžiaus žmones, norinčius kartu šlovinti Viešpatį, dėkoti už kiekvieną jauną žmogų, melsti jam atsivertimo, tikėjimo drąsos ir to džiaugsmo, kad išliktų Viešpaties artumoje ir džiūgautų čia ir amžinybėje.
Dar viena labai puiki žinia – šitas renginys jauniems žmonėms nieko nekainuoja! Kviečiame atviromis širdimis atvykti, sudalyvauti. Visų entuziastingai laukia organizatoriai, – tai Katechetikos, Jaunimo, Šeimos, Evangelizacijos centrų darbuotojai, kurie renkasi kiekvieną trečiadienį ir derina smulkiausias detales, kad džiaugsmo būtų apsčiai. Jo Ekscelencija meldžiasi už kiekvieną atvyksiantįjį, kad Viešpats laimintų ir duotų gausių vaisių.
Laukiame apie 500-600 jaunų žmonių iš visos Šiaulių vyskupijos, bet koncertų salėje „Saulė“ telpa 700, tad su džiaugsmu visus priimsime: grupėmis ir po vieną, iš visų vyskupijos vietelių.

Pirmoji Atsinaujinimo diena Šiauliuose. Su jaunimu bendravo teol. lic. ir bažn. t. lic. kun. Egidijus Venckus ir domininkonas kun. Bernardas Mindaugas Verbickas OP:

oznor

oznor

oznor