5-12 kl. moksleiviai, ateitininkai ir besidomintys ateitininkų veikla,  kviečiami dalyvauti Aušros Vartų savaitgalyje Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje lapkričio 17-19 d. Savaitgalio tema – „Meilė prasideda namuose“.

aušros.vartai-2-1

Dalyvio auka davusiam ateitininko įžodį – 6 € , nedavusiam – 8 €, tačiau tai neturėtų būti kliūtis dalyvauti renginyje. Prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą, tel. 8 636 68 760.

Registracija iki lapkričio 10 d. internetu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qwL3lcOEAZwHoFJ98V2U4qIkg4SMGWZ8qMA-N0Ei_XJFpQ/viewform

——

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“

Besidominčius ateitininkų veikla Šiaulių krašte, prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorę Laurą Pasavodskytę, tel. nr. 8 636 68 760.

Aktualią informaciją jaunimui apie įvairius susitikimus, renginius ir kt. galite sekti Šiaulių vyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje: ŠVJC

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija