All posts by: admin

About admin

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje (dabar – Anykščių r.), pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mirus motinai, našlaičiais liko trys vaikai, tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Namuose pramoko skaityti lenkiškai ir lietuviškai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 m. – Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs penkias klases 1891 m., aštuoniolikmetis jaunuolis įstojo […]

Popiežius Pranciškus atsakė į didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ klausimus. Tekstas skelbtas 2017 m. sausio 21 dieną, nesutrumpintą pokalbį originalo kalba skaityti čia: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485022162_846725.html Penktadienį, tą pačią valandą kai Donaldas Trumpas davė prezidento priesaiką Vašingtone, popiežius Pranciškus Vatikane susitiko ilgam pokalbiui su didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ redaktoriumi ir korespondentu. Pokalbio metu skatino neprarasti sveikos nuovokos […]

„Kokį pasaulį norime palikti ateisiantiems po mūsų, dabar augantiems vaikams?“ (160) – štai tokį svarbiausią klausimą savo naujoje enciklikoje Laudato si‘ („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais kelia popiežius Pranciškus. Šis klausimas susijęs ne vien su aplinka, todėl prie jo reikėtų artintis ne fragmentiškai, bet ir keliant klausimus dėl gyvenimo prasmės ir pamatinių visuomenės […]

Gegužės 8-9 d. Šiaulių katedroje ir Pastoraciniame centre skambėjo kameriniai liaudies instrumentai. Vyko IV Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis. Gegužės 9 d. 9.30 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo pamaldoms, kurių metu melstasi už velionį Praną Stepulį.               Pirmasis P. Čipio kūrinys kanklėmis atliktas P. […]

Popiežius Pranciškus Brangūs pašvęstieji ir pašvęstosios! Rašau Jums kaip Petro įpėdinis, kuriam Viešpats Jėzus patikėjo užduotį stiprinti brolių tikėjimą (plg. Lk 22, 32), ir kaip jūsų brolis, kaip ir jūs pašvęstas Dievui. Išvien dėkokime Dievui, pašaukusiam mus sekti Jėzumi pilnutinai laikantis jo Evangelijos ir įliejusiam į mūsų širdis Šventąją Dvasią, dovanojančią mums džiaugsmą ir įgalinančią […]

Lapkričio 29 d. Šiaulių Katedroje  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai atidarė pašvęstojo gyvenimo metus.                 Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo iškilmės prasidėjo 17 val. šv. Mišiomis. Pradžioje vyskupas pasveikino koncelebracijoje dalyvaujančius Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno Gvardijoną brolį  Ramūną Mizgirį ir Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorių tėvą  Stasį Kazėną, […]

Iki lapkričio 29 d. vyksta registracija naujametinei kelionei į Taize, kuri šiais metais bus Prahoje

Lapkričio 27 d. 17.30 val. KNYGYNE-SVETAINĖJE „PRIE KATEDROS“ viešėjo Bernardinai.lt komanda:  redaktorius Andrius Navickas, Kun. Kęstutis Dvareckas, Gediminas Kajėnas ir Donatas Puslys.                   Keletas vakaro minčių Andrius Navickas: Visi esame priklausomi nuo nuodėmės <…> Visi mes mirtinai sergam nuodėme, bet yra Išganytojas. Svarbu suvokti, kas yra priklausomybė. […]