Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia.

Balandį džiaugiamės Virginijaus ir Rasos Plukų mintimis:

Šeima pirmiausia yra didžiulė Dievo dovana, brangiausias mūsų visų turtas, be kurio neįsivaizduojame laimingo gyvenimo.

Mūsų šeimoje gyvena keturi žmonės: Virginijus, Rasa, Evelina ir Eimantė. Abu su vyru esame filologai: Virginijus studijavo rusų kalbą ir literatūrą bei anglų filologiją, aš baigiau lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Mūsų tėtis jau du dešimtmečius moko anglų kalbos Vaižganto gimnazijos mokinius. Aš dirbu Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje vyriausiąja specialiste. Auginame dvi dukras Eveliną ir Eimantę. Evelina yra Lizdeikos gimnazijos 1 klasės mokinė, Eimantė mokosi Gražinos pagrindinės mokyklos 7 klasėje. Abi mergaitės lanko Muzikos mokyklos akordeono klasę. Mergaitės gieda Radvilškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos jaunimo chore.

DSCN1976Mūsų nuomone, būtent šeimoje išmokstama bendravimo, vienas kito branginimo ir kalbos, t. y., gebėjimų, be kurių nebūtų įmanomas tikras, autentiškas santykis su Dievu. Šeima dar vadinama „namų Bažnyčia,“ nes, pasak popiežiaus Pauliaus VI, „šeimą, kaip ir Bažnyčią, reikia laikyti vieta, kurioje skelbiama Evangelija ir iš kurios ji sklinda.“ (Evangelii Nuntiandi, 71).

Mūsų tradicijos – įprastos. Susiklostė ir įsitvirtino praktiškai nuo pirmųjų mūsų šeimos susikūrimo dienų. Mes visada išeidami iš namų pasibučiuojame ir palaiminame vieni kitus. Eidami miegoti, pabučiuojame ir peržegnojame dukras. Kiekvieną sekmadienį susitinkame su Jėzumi Kristumi, dieną pradedu  Evangelijos skaitiniu, mergaitės gieda bažnyčios jaunimo chore, dalyvauja Rekolekcijose. Mūsų dukros nuo pirmos klasės lanko tikybos pamokas. Turime tradiciją kiekvieną rudenį dalyvauti Šiluvoje vykstančiuose Šilinių atlaiduose, laukiame metų pradžios, kad galėtume dalyvauti Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje, atnaujiname santuokinę priesaiką, Kūčių vakaro neįsivaizduojame be Bernelių Šventų Mišių, švęsdami Velykas, mes kiekvienas iš naujo asmeniškai išgyvename Prisikėlimo slėpinį. Esame dėkingi Dievui, jog turime darnią šeimą, ir labai branginame šeimos dovaną.

Sausio mėn. mintimis dalijosi šiauliečių Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima

Vasarį pristatėme Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės

Kovo mėn. apie meilęs šeimoje kalbėjo Linas ir Daiva Šateikiai iš Meškuičių seniūnijos