btu1Lietuvos skautijos ir Žemaitijos skautų organizacijos trečiadienį ryte pasitiko Betliejaus Taikos ugnį atvežusius skautus.
Austrijoje Taikos ugnies nešėja 2019 atvyko iš Jaunimo Raudonojo Kryžiaus grupės ir yra vardu Viktorija Kampenhuber. Ji yra ypatingai paslaugi ir ištikima Jaunimo Raudonajam Kryžiui.  Viktorija Kampenhuber Lapkričio 26 d., antradienį Jėzaus grotoje Betliejuje, įžiebė „Betliejaus taikos ugnį“. 33 metus ji primena pasauliui taikos žinią, kuri Betliejuje buvo paskelbta Kristaus gimimo metu.
Šiaulių universiteto kapelionas Arūnas Jankauskis su Žemaitijos skautų organizacijos nariais Betliejaus Taikos ugnį atnešė universiteto bendruomenei. Skautai lankė mokyklas, visuomenines organizacijas. Šiauliuose ugnis bus dalijama: Šiaulių Šv. Petro ir Šv. Pauliaus katedroje 21 d. 17 val., 22 d. 11 val., M.M.N.P. bažnyčioje – 22 d. 8 val. Šv. Jurgio bažnyčioje – 22 d. 11 val. Šv. Ignaco bažnyčioje 22 d. 10 val.
btu3