Kronika

13Vas 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatome Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Rita ir Darijus augina 3 dukras: Moniką, Ievą, Karoliną. Monika jau sukūrusi savo šeimą, kurioje augina sūnų Karolį. Kviečiame skaityti Kelmės laikraštuke […]

02Vas 2014

  Vasario 2 d. 12 val. knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS rinktasi į popietę su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte. Viešnią pristatė knygyno-svetainės direktorė Izolda Skruibytė    Pirmąsias A. Joknytės giesmes tikintieji išgirdo jau šv. Mišių metu. Po jų, svetainėje, pritrūko kėdžių visiems, atskubėjusiems pasiklausyti giesmių autorės ir atlikėjos. Skambant giesmėms iš pirmojo, 20-metį švenčiančio albumo […]

31Sau 2014

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre visus kviečia jauki ir šviesi biblioteka. Čia jūs rasite įvairaus amžiaus ir išsilavinimo skaitytojams skirtų knygų rūpima tema: religinės literatūros (senųjų leidinių ir pačių naujausių knygų bei žurnalų), knygų apie šventųjų gyvenimus ir Bažnyčios istoriją, filosofinių, psichologinių, grožinės literatūros knygų. Padėsime pasirinkti literatūros ne vien lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. Biblioteka […]

30Sau 2014

Naujienų portale „etaplius.lt“ publikuojamas interviu su Švč. Jė­zaus Šir­dies tar­nai­čių kong­re­ga­ci­jo­s seserimi Regina ACJ, gyvenančia Šiauliuose. Interviu rašoma: Se­se­riai Re­gi­nai la­bai pa­tin­ka bib­li­nė is­to­ri­ja, kaip Jo­kū­bas vi­są nak­tį kau­na­si su Die­vu. Ry­tą Die­vas pa­pra­šo Jo­kū­bo jį pa­leis­ti, nes jau auš­ta. Die­vas jį pa­lai­mi­na, jam pa­kei­čia var­dą – pa­va­di­na Iz­rae­liu. „Die­vas duo­da tos ko­vos, tos kan­čios, […]

26Sau 2014

Kelmės švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos tikintieji džiaugiasi  klebono parama, kurios dėka gali išvykti ir dalyvauti visos Lietuvos tikintiesiems organizuojamuose renginiuose. Tokios išvykos padeda akivaizdžiai patirti Dievo malonę, atgaivinti sielą, sustiprinti tikėjimą ir ryžtą juo vadovautis gyvenime. Siūlome paskaityti apie vieną tokią kelionę. ATSINAUJINIMO DIENA „KAS PADARYS MUS LAIMINGUS?“ Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto […]

24Sau 2014

Sausio 24 d. 18 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių dekanato parapijų kunigais ir pastoracinėmis tarybomis. Vyskupas susitikimą pradėjo malda į Šv. Dvasią. Centrų vadovai skaidrių pagalba pristatė savo veiklos planus.    Tolimesnės diskusijos vyko grupėse: vyskupas pakvietė kunigus į savo kabinetą, centrų vadovai bendravo su parapijų pastoracinėmis tarybomis. Visiems vėl susirinkus į […]

24Sau 2014

2014 sausio 24 dieną Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro knygyne-svetainėje „Prie katedros“ tremtinys, fotomenininkas Eduardas Manovas pristatė savo fotografijos darbų parodą „Lietuva – mano širdyje“. Šią parodą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo Tarybos narys Eduardas Manovas skyrė artėjančiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos gamtos grožio įprasminimui. Pristatydamas savo darbus fotomenininkas pastebėjo, kad Lietuvos […]

23Sau 2014

  Sausio 23-čiosios popietę, minint XXII pasaulinę Ligonių dieną Šiaulių vyskupas aplankė Radviliškio ligoninę. Salėje Jo Ekscelencija susitiko su medicinos personalu, pristatė ligonių dienos temą: „Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius“, padėkojo greitosios pagalbos tarnybai už greitą ir nuoširdų aptarnavimą, pasidžiaugė medicinos darbuotojų ištikimybe ir nuoširdžiu patarnavimu ligoniams. Po įžanginio žodžio ganytojas pristatė Kalendorių […]

21Sau 2014

Besiartinant pasaulinei LIGONIŲ DIENAI Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Joniškio ligoninėje. Sausio 21 d. 8 val. ryto Šiaulių vyskupas susitiko su ligoninės darbuotojais. Atvykusius nuoširdžiai sutiko ir pasveikino Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis. Jo Ekscelencija pristatė besiartinancią XXII pasaulinę ligonių dieną, kurios temą pasiūlė Popiežius Pranciškus: „Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius“. Šiaulių […]

20Sau 2014

Sausio 20 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą aplankė Šiaulių moterų klubas „Šiaulietė“ . Klubas „Šiaulietė“, tai susibūrę moterys, sprendžiančios įvairius labdaros projektus. Klubo nares pasitikęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aprodė Pastoracinio centro pastatą. Po bendros fotografijos bendrauta prie imbierinės arbatos puodelio tame pačiame pastate esančiame knygyne-svetainėje „Prie Katedros“.