Kronika

28Rgs 2014

Šiandien sunku patikėti, kad jau grįžome iš ilgai planuotos ir dar ilgiau lauktos kelionės į Rygą. Vykome ne šiaip pakeliauti, o į Taize bendruomenės susitikimą. Kurį organizavo Latvijos liuteronų bei katalikų bažnyčios 2014 m. rugsėjo 26–28 dienomis. Latvijos sostinėje Rygoje vyko Taizé Baltijos regiono susitikimas. Susitikimo tema: „Tapti žemės druska“. 16-35 m. jaunimas iš Baltijos ir Skandinavijos […]

25Rgs 2014

Rugsėjo 25 d. 16 v al. Šiaulių katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei kitų Šiaulių miesto ir rajono įstaigų rėmėjus Australijos lietuvius Vladą Morkį minint 10 metų po mirties, Kazimierą Butkų ir Isoldą Poželaitę-Davis, minint 1-ąsias metines po mirties. Kartu pasimelsta ir už mirusius gimnazijos mokytojus ir mokinius. […]

18Rgs 2014

Šeimos metais džiaugiamės šeimomis, gyvenime besiremiančiomis Dievo valia ir meile. Dėkojame už pasidalinimą šiauliečių Zablockių šeimai, neseniai šventusiai Santuokos 10 metų jubiliejų. Mes – Zablockių šeima – mama Jolita, tėtis Tomas, vaikai Liepa ir Nojus. Santuokoje esame dešimt metų, o šių metų birželio 5 dieną atnaujinome Santuokos sakramento įžadus. Sūnus Nojus yra 9 metų ir […]

16Rgs 2014

Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis Credo, vadovaujamas vargoninkės Jūratės Minkevičiūtės š. m. rugsėjo 11-16 dienomis, Bersenbriuko parapijos klebono (Osnabriuko vyskupija ) ir  Bersenbruecko vandenų asociacijos  vadovo Reinhard Scholz bei įmonės vadovo Ralph-Erik Schaffert kvietimu lankėsi Vokietijoje. Sekmadienį susitiko su parapijos bendruomene ir giedojo šv. Mišiose Bersenbruecko Šv. Vincento bažnyčioje, […]

05Rgs 2014

Rugsėjo 5 d. nekantrumu, šypsenomis, entuziazmu sušurmuliavęs Kryžių kalnas gana greitai aptilo. Per 700 piligrimų po šv. Mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, išėjo į trijų dienų piligriminę kelionę. Eita apie 70 kilometrų į Šiluvą. Dienos pasitaikė nepaprastai gražios ir saulėtos. Priekyje neštas daugybę pasaulio šventų vietų lietuvių piligrimų dėka aplankęs kryžius. Už kryžiaus […]

30Rgp 2014

Rugpjūčio 30 d., šeštadienį 16.30 val. Sukilėlių kalnelyje įvyko tradicinė XIV sueiga, skirta Laisvės dienai. Šie metai paskelbti šeimos metais, todėl  sueigos tema: „Laisvė tradicinei šeimai“. Sueigoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP) delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula. Sueigos metu vienas organizatorių, Šiaulių miesto garbės pilietis Albertas Griganavičius perskaitė […]

28Rgp 2014

Kun. Egidijus Venckus  paskirtas Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebonu bei Šiaulių dekanato dekanu. Kun. Remigijus Čekavičius atleistas iš Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebono ir Šiaulių dekanato dekano pareigų ir paskirtas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu bei Pakruojo dekanato dekanu. Kun. Ričardas Rutkauskas atleistas iš Pakruojo Šv. […]

25Rgp 2014

Rugpjūčio 25 d. rytą grupė vaikų ir jaunuolių Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne susitiko su Šiaulių vyskupu. Jaunieji piligrimai jau buvo susirinkę Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje, kai atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 11 val. Jo Ekscelencija kartu su broliais pranciškonais aukojo šv. Mišias. Pasidžiaugęs jaunaisiais svečiais, ganytojas šv. Mišių auką skyrė už atvykusius vaikus ir jaunuolius. […]

24Rgp 2014

Stipri šeima – stipri valstybė. Gruzdiečių Janinos ir Prano Vasiliauskų šeima kaip tik tokia – stipri ir darni, nes turi tvirtus dorovinius krikščioniškus pamatus. Gyvenimas – nenuspėjamas, nesuplanuojamas, neišmatuojamas reiškinys. Tai ir yra didžioji Kūrėjo paslaptis. Laimė visai visuomenei yra darni šeima, kurios narių gyvenimo linija nenuvedė klystkeliais, kuria galima didžiuotis. Dabar gruzdiečių Vasiliauskų šeima, […]

24Rgp 2014

Rugpjūčio 24 d. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia šventė titulinius atlaidus. Džiugiausias atlaidų momentas – naujųjų varpų šventinimas. Trys iš vario, alavo ir bronzos lydinio išlieti varpai į rekonstruotą bažnyčios bokštą įkelti Liepos 18 d.  Kaip įprasta, kiekvienam suteiktas vardas, iškaltas varpo šone. Didžiausias, 500 kilogramų sveriantis varpas, pavadintas bažnyčios globėjos Švč. Mergelės Marijos […]