Kronika

23Lap 2013

Visą dieną, iki vėlyvo vakaro su nedidelėmis pertraukomis Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šurmuliavo apie 40 moksleivių ateitininkų.  Ir ne tik iš Šiaulių. Sugužėjo iš Linkuvos, Šilalės, Skuodo, Baisogalos. Atvyko pakviesti vyresniųjų draugų –  studentų ateitininkų. Vyko Ateitininkų susitikimas. Pradžia. Oficialioji dalis Susitikimą Šiauliuose studentai ateitininkai organizavo lapkričio 23 d. Renginys prasidėjo studentų sukurtu vaizdo įrašu […]

23Lap 2013

Lapkričio 23 d. Šv. Ignaco bažnyčioje švęsta Lietuvos kariuomenės diena. Šv. MIšias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas aukojo 14 val. Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino karius su kariuomenės diena, palinkėjo drąsiai ir ištikimai atlikti savo tarnybos pareigas ir pakvietė melstis ta intencija. Kapelionas kun. Virginijus pamokslo metu […]

16Lap 2013

Nuo lapkričio 14 d. mūsų knygyne–svetainėje „PRIE KATEROS“ eksponuojama foto menininkų Sąjungos nario Ričardo Dailidės foto darbų paroda KRYŽIŲ KALNAS. Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 11.30 val. įvyko parodos pristatymas. Foto darbų paroda KRYŽIŲ KALNAS yra skirta pal. popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-mečiui paminėti. Parodą pristatė darbų autorius R. Dailidė, mintimis pasidalino Šiaulių vyskupas […]

12Lap 2013

ŠIAULIŲ ŠV. APAŠT. PETRO IR PAULIAUS KATEDROS JAUNIMO ANSAMBLIS „CREDO“ DALYVAVO FESTIVALYJE „RUDENS MOZAIKA 2013“ Antradienio vakare, lapkričio 12 d., Šiaulių kultūros centro salėje įvyko mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalio „Rudens mozaika 2013“ vakaras-varžytuvės, kuriame dalyvavo 41 kolektyvas iš Šiaulių miesto ir rajono, Radviliškio rajono lopšelių-darželių, mokyklų ir vokalo studijų. Tame tarpe ir Šiaulių […]

03Lap 2013

Lapkričio 3 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje prisimintas A.A. mons. Liudvikas Mažonavičius. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų melstasi šventoriuje prie monsinjoro kapo.           L. Mažonavičius, gimęs kalvotosios Žemaitijos Lenkimų parapijoje 1919 m. spalio 7 d., ankstyvoje jaunystėje ieškojo kelių į prasmingą gyvenimą. Išauklėtas religingoje šeimoje, […]

31Spa 2013

Spalio 31 d. 16 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Tekstų skaitymai, tema „INTERPOLIACIJA ŠVENTŲJŲ TEMA“ Tai – 101 „Tekstų skaitymai“, organizuojami Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros. Prelegentas – kun. Arūnas JANKAUSKIS Vakaro temą pristatė Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. „Pirmą kartą esame šioje erdvėje, tačiau ne […]

16Spa 2013

Nuo spalio 09 d. mūsų knygyne–svetainėje bei pastoracinio centro foje pradėta eksponuoti foto menininkų Loretos Paškevičienės, Kęstučio Kurieniaus bei Solėjos Karalienės darbų paroda PO ANGELO SPARNU Šioje parodoje „sustabdytos“ Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ iniciatyva įkurtos Angelų kalvos skulptūrų kasdienybės akimirkos: skulptūrų grožis, krikščioniškas vertybes išreiškianti simbolika, panoraminiai kalvos vaizdai. Spalio […]

13Spa 2013

Spalio 13 d. (sekmadienį) pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2014-tiesiems metams. Kalendorius „Šventasis popiežius Lietuvoje“ skirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečiui paminėti. 11 val. Šiaulių katedroje Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias. Po jų rinktasi vyskupijos Pastoracinio centro salėje, kuri vos talpino norinčius pamatyti ir įsigyti naująjį kalendorių. Pristatymo renginį […]

07Spa 2013

Spalio 7 d. 11 val. (pirmadienį) Šiaulių vyskupijos kurijoje (kard. Meisnerio saleje), vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Konferencijos tema: „Suaugusiųjų krikšto katechumenato vykdymas Lietuvos parapijose“. Konferenciją vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS.  

04Spa 2013

Spalio 4 diena 15 val. viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento Adoracija Šiauliuose vyko dvejose bažnyčiose. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (pietinėje) bažnyčioje ir Šiaulių Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje. Jėzuitų bažnyčioje vaikų Adoracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vaikai atėjo su žvakutėmis rankose. Ganytojas paaiškino, kad reikia būti su Viešpačiu tyloje, nesikalbeti, nes Viešpats žvelgia […]