Kronika

07Rgs 2019

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Šiaulių dienų renginių  metu vyks koncertas, skirtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-osioms metinėms paminėti , jame dalyvauja: istorikas Liudas Jovaiša, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Juozas Janužas (tenoras), Pijus Kondrotas (baritonas), vargonininkė Renata Marcinkutė Lesieur, aktorė Nomeda […]

06Rgs 2019

Rugsėjo 8 d. tarptautinio piligriminio žygio „Kryžių kalnas – Šiluva“ dalyviai sėkmingai ir pilni entuziazmo pasiekė Šiluvą. Septynioliktasis kasmetinis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 6 d. Kryžių kalne. Šių metų žygio šūkis: „Būkite mano sekėjai“. Prieš iškeliaudami, piligrimai sustiprėjo dvasiškai. Norintieji galėjo priimti Atgailos ir sutaikinimo sakramentą. 12 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias […]

02Rgs 2019

Rugsėjo 2 d. (pirmadienį) 9.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje už universiteto ir Valstybinės Šiaulių kolegijos bendruomenes. 10.30 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenės susitikimas su Šiaulių vyskupu. 11.30 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje už J. Janonio gimnazijos ir Šiaulių Juventos progimnazijos bendruomenes.

31Rgp 2019

Rugpjūčio 31 d. (ŠEŠTADIENĮ) 17.30 val. vežamos gėlės ir žvakės į Sukilėlių kalnelį, prie savanorių kapų. 18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje 19.00 val. Koncertas ir A. Kulikausko filmų peržiūra Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Renginio vedėja Monika Paraugytė.

28Rgp 2019

Rugpjūčio 28 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas „Būkite mano sekėjai“. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslą sakė Katechetikos centro kapelionas kun. teol. lic. Tadas Rudys. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Nuotaikingai mokytojus su artėjančiais mokslo metais sveikino,  kūrybingumo linkėjo Katechetinio centro vadovė […]

25Rgp 2019

Rugpjūčio 25 d., tęsiant ilgametę tradiciją, organizuota eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Dėkota Dievui už Lietuvos laisvę. Paskui kryžių ir vėliavas piligrimai nešė Fatimos Dievo Motinos statulą, kurią atvežė pasaulinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos nariai. Prieš eiseną vyko mitingai Kelmėje ir Tytuvėnuose. Kelmiškiai pasitiko Šiaulių vyskupą prie Kelmės […]

24Rgp 2019

Rugpjūčio 24 d. Laisvės diena minėta Sukilėlių kalnelyje. Tarptautinės asociacijos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai, atvykę iš Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Brazilijos, kaip kasmet atvežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie susirinkusiųjų troškimą eiti laisvės keliu. Prisimintas ir Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas, kur, anot Ekscelencijos, širdimis ir rankomis vienytasi vardan Lietuvos. […]

23Rgp 2019

Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčioje jaudinančiu klausytojų širdis ir įspūdingu Panevėžio instrumentinis trio ir solistės Laimos Česlauskaitės koncertu pasibaigė vasaros laikotarpiu vykęs, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro rengtas, klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklas. Tris vasaros mėnesius  klausytojai klausėsi Panevėžio simfoninio orkestro ir solistės Laimos Česlauskaitės koncerto „Pakylėk mane iki dangaus“ Kuršėnuose, Valstybinio Vilniaus kvarteto […]