Kronika

05Lie 2019

Liepos 1-12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Liepos 5 d. (Policijos ir teisėsaugos dieną) 12.00 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija organizuoja kelionę į Žemaičių Kalvariją liepos 5 d. Išvykstama 7.00 val nuo Pastoracinio centro (Tilžės g. 186, Šiauliai) Planuojama: Aplankyti Panų kalną prie Žemaičių Kalvarijos Melstis prie […]

01Lie 2019

Mons. Aurelijus Žukauskas paskirtas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Diakonas Gediminas Kasperavičius paskirtas diakono tarnystei Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje su teise laiminti santuokas. Diakonas Matas Kasparas paskirtas diakono tarnystei Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijoje su teise laiminti santuokas.

30Bir 2019

Paskutinį birželio Sekmadienį Šiaulių katedroje švęsti didieji šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Sumos šv. Mišiose giedojo berniukų ir jaunuolių choras `Dagilėlis`, dirigavo Remigijus Adomaitis. Po Mišių šventoriuje tikintieji džiaugėsi agape ir koncertu.   Daugiau nuotraukų…  

29Bir 2019

Birželio 29 d. Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rankų uždėjimu diakonų šventimus suteikė Kauno kunigų seminarijos klierikams Gediminui Kasperavičiui ir Matui Kasparui. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šventė dvidešimt antrąsias vyskupystės konsekravimo metines (1997). Katedros klebonas kun. Egidijus Venckus visos parapijos vardu įteikė 22 […]

28Bir 2019

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės Motinos-Marijos Širdį 2019 m. iš birželio 28-osios į birželio 29 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos geradarybes!” PROGRAMA 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda. […]

28Bir 2019

Birželio 28 d. Šiaulių katedroje švęstos Švč. Jėzaus širdies iškilmės ir minėta Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Minėjimas prasidėjo 10 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje. Susirinkusiems Šiaulių vyskupijos kunigams konferenciją pravedė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras kun. Kazimieras Milaševičius. 11 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienybėje su Šiaulių […]

27Bir 2019

Birželio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurioje 1961-1988 m. apaštalavo tremtinys Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius. Daugiau nuotraukų…