Skelbimai

01Geg 2019

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]

06Bal 2019

G A V Ė N I O S   R E K O L E K C I J O S Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje                Prasideda: balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val.                tęsiasi: V Gavėnios sekmadienį, balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas – Generolo Jono […]

29Kov 2019

Nuo kovo 29-osios 8.00 val. iki kovo 30-osios 7.00 val. (penktadienis – šeštadienis) Šiaulių katedroje „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Daugiau…

27Kov 2019

Kovo 27 dieną 18:00 val. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje Šv. Mišios už a.a. kun. Ladislovą Baliūną (pirmosios metinės). Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

24Kov 2019

Kovo 24 d. 10.00 val. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu pagerbsime altaristą jubiliatą A L G I R D Ą   P A K A M A N Į, švenčiantį kunigystės 60 metų jubiliejų. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  

23Kov 2019

Kovo 23 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) Tradicinė Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“ apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą. Renginys skirtas sužadėtinių rengėjams, savanoriams, kunigams, lektoriams ir visiems pastoracinio darbo su sužadėtiniais dalyviams DIENOTVARKĖ: 9.00 – 10.00 – Registracija 10.00 – 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. […]