Barbora_Zagariete

Gegužės 25 d. 12.00 val. Senojoje Žagarės bažnyčioje minėta Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės diena.
Minėjimo renginiai prasidėjo gegužės 24 d. 18 val. Žagarės kultūros centre, kur pristatytas Justino Lingio filmas „Barbora Žagarietė“.
Gegužės 25-ąją – pagrindinę dieną – į Žagarę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 12 val. Jo Ekscelencija senosios Žagarės bažnyčioje aukojo šv. Mišias.

_NEB5120

Giedojo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo sakralinis ansamblis.
_NEB5113
Po šv. Mišių vyskupas pašventino Lietuvių kalvio, tautodailininko Vytauto Jaručio paminklą Dievo Tarnaitei Barborai Žagarietei, pastatytą Senosios bažnyčios šventoriuje.

_NEB5141

Nusileista ir į bažnyčios kriptą, kur prie simbolinio Barboros Žagarietės karstelio giedotos giesmės, uždegtos žvakutės.

_NEB5165

Diena vainikuota piligrimų vaišėmis sodelyje prie Švėtės upės.

_NEB5171

Žagarės bažnyčios klebonas kun. Marius Dyglys:

_NEB5178

Gegužės 26 d. organizuotas piligriminis dviračių žygis Šv. Jokūbo keliu nuo Senosios Žagarės bažnyčios iki Vytauto Didžiojo paminklo Juodeikių kaime.
Daugiau nuotraukų…