Advento renginys Dainų progimnazijoj 2018 (12).Movie_Копия экранаGruodžio 12 d. Dainų progimnazijos 2- 8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Jėzaus gimimo belaukiant“. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais mokykloje apsilanko gerbiami svečiai, visiems palinkėjo gerumo, šilumos, gerų darbų ir ramybės laukiant Kalėdų šventės. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems:  mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir kitiems svečiams. Jo IMG_0622Ekscelencija vyskupas E. Bartulis pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pasidžiaugė suvaidinta Jėzaus gimimo istorija, ragino dalintis meile, puoselėti šeimos vertybes, linkėjo, kad Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį. Klebonas Saulius Paliūnas kvietė daryti gerus darbus, linkėjo gražiausios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės, kad Viešpats būtų kelias, tiesa ir gyvenimas. Advento renginio pabaigoje vyskupas pašventino Advento vainiką, palaimino visą mokyklos bendruomenę:  ,,Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija 2019 m. kelionėje“.
Renginį organizavo tikybos mokytoja  Laisva  Jankauskienė, o vedė 8a kl. mokinys Kornelijus Šapkinas bei 8b kl. mokinė Kamilė Valaitytė. Dėkojame progimnazijos administracijai, mokytojoms Indrei Zaikauskienei, IMG_0605Gitanai Kurapkienei, Irenai Kazymirkienei, Sandrai Motuzaitei Jurienei, Gitanai Petronaitienei, Birutei Kasparienei, Samantai Chrapan, Gitanai Šlėnei,  Dianai Maciuvienei,  Linai Mateikienei, mokiniams ir jų tėveliams bei 4a kl. mokinio Simono tėveliui Stanislovui Jocui už nuostabią šventę.
Dainų progimnazijos administracija renginio dalyviams skyrė edukacinę kelionę į Tytuvėnų Mergelės Marijos bažnyčią ir Bernardinų vienuolyną. Visų mokinių ir tėvelių vardu nuoširdžiai dėkojame administracijai už įspūdingą kelionę, turiningai praleistą laiką.
,,Būkite atviri Viešpačiui gerumu, ieškokite Jo tyra širdimi“( Išm. 1,1).
                    IMG_0600Tegul Jūsų gerus darbus visada lydi meilė ir išmintis.
Tikybos mokytoja L. Jankauskienė

Daugiau nuotraukų…