P1140148Gruodžio 14 d. Dainų progimnazijos 1-8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorius pasidžiaugė, kad kiekvienais metais pas mus apsilanko gerbiami svečiai, visiems palinkėjo ramybės laukiant Kalėdų šventės, kad susikauptume, pamąstytume, ką nuveikėme, ką ruošiamės nuveikti, pasidžiaugtume šeimos židiniu, šeimos ramybe. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir kitiems svečiams. Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, IMG_0587pasidžiaugė mokinių suvaidinta Kristaus gimimo istorija, ragino dalintis meile, linkėjo, kad Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį: ,,Mylėkime, džiaukimės gyvenimu ir visa širdimi mylėdami Dievą nepamirškime, kad vienas kitą turime mylėti, tada kursime Meilės ir Tiesos Karalystę, dėl kurios atėjo Jėzus į pasaulį“. Klebonas Saulius Paliūnas kvietė daryti gerus darbus ir linkėjo gražiausių  Viešpaties Užgimimo švenčių, kad Viešpats būtų gyvenimo kelias ir palydovas. Advento renginio pabaigoje vyskupas pakvietė giedoti giesmę ir palaimino visą mokyklos bendruomenę.
Renginį organizavo tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, o vedė 8c kl. mokiniai Gustė Gruzdaitė bei Dominykas Vaicekauskas. IMG_0569Dėkojame progimnazijos administracijai, mokytojoms Sandrai Motuzaitei Jurienei, Gitanai Norvaišienei, Ingridai Jonavičienei, Indrei Šukytei, Birutei Kasparienei, Linai Mateikienei, Rimai Dilinskienei, Rasai Viliuvienei, Sigutei Jusiuvienei, mokiniams ir jų tėveliams bei 3d kl. mokinės Pijos tėveliui Remigijui Juknevičiui už nuostabią šventę.
,,Priimkite Jėzų į savo gyvenimus tokį, koks Jis nori ateiti: kaip Tiesa, kuri turi būti pasakyta, kaip Gyvenimas, kokį reikia gyventi, kaip Šviesa, kurią reikia uždegti, kaip Meilė, kokią reikia mylėti, kaip Kelias, kuriuo reikia eiti, kaip Džiaugsmas, kurį reikia teikti, kaip Ramybė, kurią reikia skleisti šeimose ir tarp artimųjų‘‘ (Šv. Motina Teresė).IMG_0605
 Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė

IMG_0591

 

 

Daugiau nuotraukų…