Šiaulių dekanatas

Dekanas – Kleb. dek. bažn. t. lic. Egidijus Venckus (Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra)
Vicedekanas – kun. mons. Vytautas Kadys (Kuršėnai)

 1. 1
  AUKŠTELKĖ

  Šv. Antano Paduviečio.
  Aukštelkė, LT-80180 Šiaulių r. Tel. +370 41 373967
  Aptarnauja kun. Tomas Ūksas (Bazilionai). Mob. +370 620 66706, el. paštas: tomas.uksas@gmail.com.
  —————–
  Šv. Mišios:
     Sekmadieniais – 9.30 val.,
     šeštadieniais ir darbo dienomis – pagal susitarimą.

  4228

 2. 2
  BAZILIONAI
   Šv. Bazilijaus Didžiojo.
  Bazilionai, LT-80162 Šiaulių r., tel. (41) 37 39 67.
  Kleb. Tomas Ūksas 1982-08-08, 2008-06-29, 2016-06-28.
  Mob. +370 620 66706, el. paštas: tomas.uksas@gmail.com
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 12.30 val.,
  4220
 3. 3
  GRUZDŽIAI
   Švč. Trejybės.
  M. Katiliškio g. 1, Gruzdžiai, LT-81419 Šiaulių r., tel. (41) 372289
  Kleb. civ. t. mgr. Donatas Klimašauskas 1983- 04-15, 2008-06-29, 2016-06-23.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 12.00 val.,
  Šeštadieniais – 11.00 val. ir pagal susitarimą
  Šiokiadieniais (išskyrus pirmadienį) – 9.00 val.; gegužės ir birželio mėn. 18.00 val.; spalio mėn. 17.00 val.
  Švč. Sakramento adoracija:
  Sekmadieniais 11.30-12.00 val.
  4234
 4. 4
  JUOZAPAVA
  Šv. Simono ir Judo Tado.
  Juozapava, LT-81300 Šiaulių r.
  Kleb. Alionidas Budrius 1962-01-03, 1988-05-29, 2008-12-05
  Tel. 8 686 09362.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 14.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – pagal susitarimą
  4258
 5. 5
  KAIRIAI
   Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos.
  Kaštonų g. 2, Kairiai, LT-80112 Šiaulių r.
  raštinės tel. (41) 374748
  el. paštas: kairiuparapija@gmail.com
  internetinis parapijos puslapis: www.kairiubaznycia.lt
  Kleb., teol. lic. Rimantas Pranskaitis 1980-10-03, 2015-06-19, 2010-03-26.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 8.00, 10.30, 12.00 val.,
  Šeštadieniais – 10.00, 10.30, 18.00 val.
  Šiokiadieniais – 8.00, 18.00 val.
  2013-09-24 bzn
 6. 6
  KURŠĖNAI
  Kuršėnų Šv. Jo­no Krikšty­to­jo parapija
  Vy­dū­no g. 2, Kur­šė­nai, 81183 Šiau­lių r., tel. (41) 55 70 52
  Kleb. mons. Vytautas Kadys 1953-03-08, 1977-05-22, 2016-06-23.
  V. Damb­raus­ko g. 5, Kur­šė­nai, 81184 Šiau­lių r., tel. (41) 58 15 39,
  Vik. alt. jubil. Julijonas Miškinis 1935-01-18*, 1962-04-18*, 1999-04-10
  V. Dambrausko g. 1, Kuršėnai, 81184 Šiaulių r., tel. (41) 58 58 22, Mob. +370 611 60 266
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 9.00, 10.30, 12.00 val.
  Šeštadieniais – 10.30 val.
  I, II, IV, V – 9.00 val.; III – 18.00 val.
  4252
 7. 7
  KURTUVĖNAI
   Šv. Jokūbo.
  Kurtuvėnai, LT-80222 Šiaulių r., tel. (41) 370136, Mob. (617) 17515
  el. paštas: kurtuvenuparapija@gmail.com
  Kleb. Marius Dyglys 1983-07-06, 2009-06-28, 2019-09-10.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 11.00 val.
  Šeštadieniais – 11.00 val.
  šiokiadieniais – 17.00 val. (nuo gegužės iki lapkričio mėn.)
  4213
 8. 8
  KUŽIAI
   Švč. M. Marijos Gimimo.
  Kužiai, LT-80262 Šiaulių r.
  Kleb. Tomas Reinys 1973-05-24, 1997-12-14, 2015-06-19.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 11.00, 12.30 val.,
  Šeštadieniais – 11.00 val. arba pagal susitarimą
  šiokiadieniais – 9.00 val., nuo gegužės mėn. – 18.00 val.
  DSC_2420
 9. 9
  MEŠKUIČIAI
   Šv. Stanislovo.
  Šiaulių g. 5, Meškuičiai, 81444 Šiaulių r., tel. (41) 37 07 10, paštas: v.ripinskis@gmail.com
  Kleb. Vytautas Ripinskis 1969-02-20, 1993-05-30, 2015-06-19.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 12.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – 9.00 val., gegužės, birželio, spalio mėn. – 17.00 val.
  4233
 10. 10
  MICAIČIAI
   Nukryžiuotojo Jėzaus.
  Micaičiai, LT-81211 Šiaulių r.
  Kleb. Alionidas Budrius 1962-01-03, 1988-05-29, 2008-12-05.
  Tel. 8 686 09362.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 12.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – 9.00 val.
  SONY DSC
 11. 11
  PAKAPĖ
   Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų.
  Pakapė, LT-80146 Šiaulių r., Tel. +370 620 52072
  Kleb. Donatas Grabažis 1980-01-26, 2004-06-28, 2014-05-27.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 10.30 val.
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – pagal susitarimą
  4222
 12. 12
  RAUDĖNAI
  Šv. Baltramiejaus.
  Raudėnai, LT-81322 Šiaulių r., mob. tel. (8 686  09362).
  Kleb. Alionidas Budrius (Micaičiai).
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 10.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – pagal susitarimą
  4255
 13. 13
  RĖKYVA

  Šv. JUOZAPO DARBININKO.
  Poilsio g. 1a, LT-79228 Šiauliai, Tel. +370 620 52072
  Kun. Donatas Grabažis 1980-01 26, 2004-06-28, 2014-05-27.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 8.30 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą

  _NEB3844
 14. 14
  ŠAKYNA
   Šv. Arkangelo Mykolo.
  Kalnelio g. 4, Šakyna, LT-81342 Šiaulių r.,
  Mob. +370 637 997 06
  Kleb. Stanislovas Žukauskis 1961-02-18, 1988-05-29, 2017-07-18.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 11.30 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  šiokiadieniais – 9.00 val.
  4238
 15. 15
  ŠIUPYLIAI
   Šv. Aloyzo
  Šiupyliai, LT-81356 Šiaulių r.
  Aptarnauja Kleb. Donatas Klimašauskas (Gruzdžiai).
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 10.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  4242
 16. 16
  ŠIAULIAI I. Katedra. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
   KATEDRA. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus.
  Aušros takas 3, LT-76294 Šiauliai, Mob. tel. (615) 26 555
  el. paštas: s.katedra@gmail.com
  Interneto svetainė: www.siauliukatedra.lt
  Kleb. dek. bažn. t. lic. Egidijus Venckus 1972-11-16, 1999-05-01, 2014-08-28.
  Kun. vik. Raimundas Šnapštys 1989-12-04, 2018-06-29, 2018-06-29.
  Kun. Arūnas Jankauskis 1976-11-22, 2007-03-18, 2014-05-27 Šiaulių skautų dvasios tėvas, Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Šiaulių universiteto ir Šiaulių vyskupijos Šeimos centro kapelionas, Šiaulių vyskupijos pasirengimo Santuokos sakramentui dekanatuose koordinatorius. El. paštas: arunui_jankauskiui@yahoo.co.uk
  Kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza 1977-08-11, 2001-08-12, 2007-05-22 Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val.
  Šeštadieniais – 8.00, 9.00, 10.00, 17.00, 18.00 val.
  šiokiadieniais – 7.00, 7.30, 17.00, 18.00 val.
  IMG_2576
 17. 17
  ŠIAULIAI II. Šv. Jurgio
   Šv. Jurgio.
  Kražių g. 17-1, LT-77154 Šiauliai tel. (41) 526220,
  faks. (41) 520338, Interneto svetainė: jurgioparapija.lt
  Kleb., soc. m. dr. Saulius Matulis 1965-10-04, 2001-08-12, 2012-07-25.
  saulius.matulis@gmail.com
  Šiaulių vyskupo generalvikaras, VšĮ Šiaulių m. ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro kapelionas
  Vik. teol. lic. Aurelijus Žukauskas 1971-06-07, 1995-07-08, 2019-05-13.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 val.
  Šeštadieniais – 8.00, 10.00, 17.00 val.
  šiokiadieniais – 7.30, 17.00 val.
  2595
 18. 18
  ŠIAULIAI III. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo.
  Aido g. 16 a, LT-78242 Šiauliai, tel./faks. (41) 438265, Interneto svetainė: mmarijosparapija.lt
  Kleb. vi­ce­dek., te­ol. lic. Sau­lius Pa­liū­nas 1964-03-17*, 1991-05-30*, 2016-06-23. Mob. +370 685 29164, el. paštas: pa­liu­nasenator@gmail.com
  Vik. Alt. Jordanas Urbonas  1959-09-24, 1990-05-27, 2017-07-18.
  Vik. Tomas Kedušis 1978-04-17, 2003-04-27, 2017-08-31.
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val.
  Šeštadieniais – 10.00, 11.00, 18.00 val.
  šiokiadieniais – 8.00, 17.00, 18.00 val.
  baznycia
 19. 19
  ŠIAULIAI IV. Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų)
  Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų neparapijinė).
  Vilniaus g. 247 b, LT-76343 Šiauliai, Mob. +370 698 33300
  Rektorius – kun., eduk. mgr. Artūras Sederevičius SJ 1972-09-09, 1996-03-24, 2019-07-15
  kun. Stasys Kazėnas S.J. 1956-11-21, 1983-05-29, 2014-07-08
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais: 9.00, 11.00 val.
  Šeštadieniais: 10.00 val.
  Šiokiadieniais: 18.00 val. (išskyrus pirmadienį)
  250px-Ignacobaznycia
 20. 20
  VARPUTĖNAI
  Šv. Antano Paduviečio.
  Varputėnai, LT-80242 Šiaulių r.,
  Aptarnauja Kun. Eimutis Marcinkevičius (Šaukėnai).
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 9.00 val.
  4269
 21. 21
  ŽARĖNAI-LATVELIAI
   Šv. Mikalojaus.
  Žarėnai-Latveliai, LT-81336 Šiaulių r.
  Aptarnauja Kleb. Stanislovas Žukauskis (Šakyna).
  —————–
  Šv. Mišios:
  Sekmadieniais – 10.00 val.,
  Šeštadieniais – pagal susitarimą
  4241