Didžiojo Penktadienio liturgija neapšviestoje, tylioje Šiaulių katedroje pradėta švęsti 18 val.  Pamaldoms vadovavo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Didysis penktadienis 2017

„Su didele meile ir dėkingumu išklausėme Kristaus kančios istoriją“, – pradėjo pamokslą Šiaulių vyskupas. Jėzus Kristus atsiteisė už visas žmonijos nuodėmes. Kokia baisi yra nuodėmė, jei Kristui už ją reikėjo mirti ant Kryžiaus. Kiekviena nuodėmė – tai Jėzaus kryžiavimas.
Būti tikinčiu žmogumi, tai imti savo kasdienybės kryžių ir sekti paskui Jėzų. Išganytojas kiekvienam duoda kryžių, kad galėtume eiti tikruoju keliu. Duoda nešti kryžių, kad nepasikeltume į puikybę, išnyktų išdidumas, suprastume, kad esame tik nusidėjėliai. Stiprybę gauname iš Kristaus kryžiaus. Jis leidžia mums pakilti sakramento galybe
Po kiekvieno žmogaus kelio per žemę laukia Dievo meilė danguje. Ar esame dėkingi už šią mūsų laukiančią dovaną? – klausė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Didysis penktadienis 2017

Kryžiaus kelias, leidžiantis saulei,  tradiciškai eitas Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros šventoriuje.
Vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo šv. Cecilijos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

Didysis penktadienis 2017

Tikintieji skaitė Kryžiaus kelio apmąstymus pagal arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą.
Kryžiaus kelią organizavo Rimanto Pumpučio vadovaujamas Šiaulių vyskupijos Evangelizacijos centras.

Daugiau nuotraukų…