Šiaulių kultūros centro nuotrauka iš https://miestonaujienos.lt/smagiausios-vaiku-velykeles-siauliuose/

Šiaulių kultūros centro nuotrauka iš https://miestonaujienos.lt/smagiausios-vaiku-velykeles-siauliuose/

Balandžio 23 d., Katalikų bažnyčiai švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, Šiauliuose organizuotas renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“.
Renginys prasidėjo 11 val. šventomis Mišiomis vaikams ir jaunimui Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po šv. Mišių ganytojas kartu su mažaisiais ėjo į prie Šiaulių miesto savivaldybės esantį skverą, kur vyko atvelykio šventė visai šeimai. Skambant nuotaikingoms dainoms vaikai žaidė įvairius žaidimus, rideno margučius, dalyvavo rungtyse. Margutį ridenimo rungtyje laimėjo ir vyskupas.

 

Daugiau apie renginį skaitykite: https://miestonaujienos.lt

Šventę šeimai „Vaikų velykėlės“ organizavo Šiaulių kultūros centras: http://siauliukc.lt