Sausio 18–25 dienomis kartu su viso pasaulio krikščionimis švęsime ekumeninę savaitę, t.y. susikaupsime maldai už krikščionių vienybę.

2017 m. Ekumeninių pamaldų tema
„Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20)

ekum

Sausio 19 d. (ketvirtadienį) 18.00 val.

Kviečiame visus krikščionis rinktis bendrai maldai ir dalyvauti ekumeninėse pamaldose

Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje.

 ________________________

Evangelikų Liuteronų bažnyčia (Vilniaus g. 118) į ekumenines pamaldas kviečia

Sausio 22 d. 10.30 val.

Šiais Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais mons. dr. Algirdas Jurevičius pirmąją meditaciją dvasinėje „Kelionėje su Teofiliumi“ skiria ekumenizmo temai:
2017-01 Kelionė su Teofiliumi

____________________________

Apie ekumenizmą ir maldų už krikščionių vienybę savaitę skaitykite:
kun. Mindaugo Malinausko SJ mintys http://www.bernardinai.lt
Dr. Remi Hoeckman OP straipsnis „Ekumenizmas: prasmė ir dinamika