Kunigai

 1. 1
  Kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir bažnytinėse institucijose
  Klebonai Vikarai Monsinjorai Dekanai Altaristai
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Parapija
  Dekanatas
  1. Kun., bažn. t. lic. Evaldas ALŪZA Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija; Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Šiaulių
  2. Kleb. Jonas BAGDONAS  Šiaulėnų Šv. Onos parapijaŠaukoto Švč. Trejybės parapija  Radviliškio
  3. Kleb. Feliksas BALIŪNAS
   Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies parapija   Radviliškio
  4. Kleb. Alionidas BUDRIUS Raudėnų Šv. Baltramiejaus parapijaJuozapavos Šv. Simono ir Judo Tado parapija  Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija  Šiaulių
  5. Kleb. dek. Remigijus ČEKAVIČIUS Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijaPamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija; Pakruojo dekanato dekanas Pakruojo
  6. Kleb. Marius DYGLYS Žagarės Šv. Petro ir Pauliaus parapijaŽukančių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija II-osios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija  Joniškio
  7. Kleb. Donatas GRABAŽIS Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijaRėkyvos šv. Juozapo Darbininko parapija Kiaunorių šv. Juozapo parapija   Šiaulių ir Kelmės
  3. Kleb. Donatas GRIGALIUS
  Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų Radviliškio
  9. Kleb. dek. liturg. lic. Mindaugas GRIGALIUS  Kelmės Švč . M. Marijos Ėmimo į dangų parapija; Kelmės dekanato dekanas Kelmės
  10. Kleb., teol. lic. Tomas JANAVIČIUS Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

  Šiaulių vyskupijos Caritas direktorius

  Pakruojo
  11. Kun. Arūnas JANKAUSKIS Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktorius; Šiaulių vyskupijos Šeimos centro kapelionas; Šiaulių Universiteto kapelionas; Šiaulių vyskupijos pasirengimo Santuokos sakramentui dekanatuose koordinatorius. Šiaulių
  12. Kleb. Remigijus JUREVIČIUS Sidabravo Švč. Trejybės parapijaVadaktų Šv. Agotos parapija ; Dapšionių Dievo Apvaizdos parapija   Radviliškio
  13. Kleb. Aivaras JURGILAS Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapija Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės parapija Kelmės
  14. Kleb. mons. Vytautas KADYS

  Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija Šiaulių dekanato vicedekanas   Šiaulių, Kuršėnų
  15. Kleb. Vidmantas KAPUČINSKAS Pašvitinio Švč. Trejybės parapija; Lauksodžio Šv. Aloyzo parapija Pakruojo
  16. Kleb. Remigijus KATILIUS Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija Pakruojo
  17. Kleb. Virginijus KAZAITIS Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija; Dambavos Dievo Apvaizdos parapija Radviliškio
  18. Rekt. Stasys KAZĖNAS SJ Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) Šiaulių
  19. Kun. vik., teol. lic. Tomas KEDUŠIS Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Šiaulių
  20. Kleb. Donatas KLIMAŠAUSKAS Gruzdžių Švč. Trejybės parapija; Šiupylių Šv. Aloyzo parapija Šiaulių
  21. Kleb. Donatas KRYŽEVIČIUS Klovainių Švč. Trejybės parapija  Pakruojo
  22. Kleb. Vytautas KURTINAITIS Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapija Kelmės
  23. Kleb. Eimutis MARCINKEVIČIUS Šaukėnų Švč. Trejybės parapijaVidsodžio Šv. Antano Paduviečio parapijaVarputėnų Šv. Antano Paduviečio parapija  Kelmės ir Šiaulių
  24. Kun. Darius MARCINKEVIČIUS VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kapelionas, Švč. Mergelės Marijos legiono Nekaltai Pradėtosios kurijos prezidiumų dvasios vado padėjėjas. Šiaulių
  25. Kleb., soc. m. dr. Saulius MATULIS Šv. Jurgio parapija; Šiaulių vyskupo generalvikaras, VšĮ Šiaulių m. ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro kapelionas  Šiaulių
  26. Kleb. Vaidas MIKALČIUS Kriukų Šv. Lauryno parapija, aptarnauja Žeimelio parapiją Joniškio
  27. Vik. alt. jubil. Julijonas MIŠKINIS Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija   Kuršėnų
  28. Alt. jubil. Algirdas PAKAMANIS Šiaulių Šv. Jurgio parapija   Šiaulių
  29. Kleb., teol. lic. Saulius PALIŪNAS Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija  Šiaulių
  30. Kleb. teol. lic.  Rimantas PRANSKAITIS Kairių Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija; Kurų Šv. Antano parapija  Šiaulių, Radviliškio
  31. Kleb. Tomas REINYS Kužių Švč. Mergelės Marijos parapija;
  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas
  Šiaulių
  32. Kleb. Vytautas RIPINSKIS Meškuičių Šv. Stanislovo parapijaRudiškių Šv. Pilypo ir Jokūbo parapija Šiaulių ir Joniškio
  33. Kleb. dek. teol. lic. Tadas RUDYS Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija; Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies parapija; Radviliškio dekanato dekanas; Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės mokyklos kapelionas Radviliškio
  34. Vik. Vidas Bernardas SAJETA Šiaulių Šv. Jurgio parapija; Šiaulių tardymo izoliatoriaus kapelionas; rūpinasi VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ bendruomenės sielovada Šiaulių
  35. Kleb. mons. Gintas SAKAVIČIUS Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijaKarklėnų Šv. Baltramiejaus parapijaPašilės Šv. Jurgio parapija Kelmės
  36. Kleb. Saulius SAUSDRAVAS Stulgių Šv. Mato parapijaPakražančio Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija  Kelmės
  37. Kleb. dek. Eduardas SEMAŠKA Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijaGasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos parapija; Joniškio dekanato dekanas  Joniškio
  34. Vik. Raimundas ŠNAPŠTYS Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra Šiaulių
  38. Kleb. Kęstutis ŠVABINSKAS Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo parapija   Radviliškio
  39. Kleb. Andrius TRAKŠELIS Skaistgirio Šv. Jurgio parapija Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija  Joniškio
  40. Kleb. Tomas ŪKSAS Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapija, aptarnauja Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapiją  Šiaulių
  41. Kleb. Arūnas URBELIS Baisogalos Švč. Trejybės parapija Radviliškio
  42. Vik. Jordanas URBONAS Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Šiaulių

   

  43. Alt. Juozapas VAICEKAUSKAS Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija  Radviliškio
  44. Kleb. Andrius VALČIUKAS Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapija  Šiaulių
  45. Kleb. dek. bažn. t. lic. Egidijus VENCKUS Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapija; Šiaulių dekanato dekanas  Šiaulių
  46. Vik. Aldas VINCLOVAS Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija  Joniškio
  47. Vik. alt. Edvardas ZEIDOTAS Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija  Radviliškio
  48. Kleb. Rimantas ŽAROMSKIS Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų karalienės parapija  Kelmės
  49. Kleb. Algimantas ŽIBĖNAS Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado; Maironių Švč. Mergelės Marijos; Žalpių Šv. Benedikto parapijos Kelmės
  50. Kleb. Stanislovas ŽUKAUSKIS Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo parapija; Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapija. Agailių koplyčia. Šiaulių
  51. Kleb. Vytautas ŽVIRZDINAS Lygumų Švč. Trejybės parapija; Stačiūnų Šv. Lauryno parapija  Pakruojo

   

 2. 2
  Atskiroms bažnyčioms nepriskirti kunigai ir kunigai už vyskupijos ribų
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Datos
  Adresas, miestas

  1.

  Kun. Kęstutis DAKNEVIČIUS
  (1940 03 15, 1976 05 30, 2012 10 17) Gydosi

  3.

  Kun. Gintaras Antanas JONIKAS (1963 01 14, 1989 07 25, 2006 07 17) Dirba Detroito Dievo Apvaizdos parapijoje (JAV)

  4.

  Kun. Tomas KARANAUSKAS (1974 03 01, 1999 05 01, 2004 08 04) Dirba Los Angelo Šv. Kazimiero parapijos lietuvių sielovadoje (JAV)

  5.

  Kun. Ričardas RUTKAUSKAS (1965 04 14, 1991 09 22, 1999 04 10) Išleistas į Eichstatt vyskupiją atlikti sielovados tarnystę Niurnbergo St. Rupert und Corpus Christi parapijoje.

  6.

  Kun. Vidas VAITIEKŪNAS  (1972 09 21, 1996 09 20, 1999 04 10) Dirba Oberhauzeno regiono lietuvių sielovadoje (Vokietija)

  7.

  Kun. Rimvydas ŽEKNYS  (1960 08 19, 1991 05 30, 2002 07 22)  Suspenduotas
 3. 3
  Kunigai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai (vienuoliai)
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Parapija

  1.

   Andrius Dobrovolskas OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  2.

   Mykolas Marija Letkauskas OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  3.

   Severinas Holocher OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  4.

   Stasys Kazėnas SJ Jėzuitų vienuolynas

  5.

   Kazimieras Milaševičius OSB Palendrių šv. Benedikto vienuolynas
 4. 4
  Studijuojantys užsienyje kunigai
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Šalis
     

   

 5. 5
  Kunigai, iškeliavę į Tėvo namus
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Palaidotas

  1.

  AtA Kun. Leonas LUKŠAS (1923 – 1948 – 1997)  Pakruojo kapinėse

  2.

  AtA Kun. Stanislovas KADYS (1914 – 1947 – 1999) Kurtuvėnuose

  3.

  AtA Kun. jubiliatas Vytautas RADZEVIČIUS (1922 – 1945 – 2000) Kairių bažnyčios šventoriuje

  4.

  AtA Kun. Jonas JAKUBONIS (1910 – 1938 – 2000) Kelmės bažnyčios šventoriuje

  5.

  AtA Kun. Juozapas RAZMANTAS (1906 – 1936 – 2001) Šiluvoje (Raseinių r.).

  6.

  AtA Kun. Juozapas RUTALĖ (1912 – 1940 – 2001)  Užvenčio bažnyčios šventoriuje

  7.

  AtA Kun. Laimingas Feliksas BLYNAS (1922 – 1945 – 2002) Šeduvos bažnyčios šventoriuje

  8.

  AtA Kun. Boleslovas BABRAUSKAS (1926 – 1960 – 2002)  Kauno Petrašiūnų kapinėse

  9.

  AtA Kun. Alfredas VANAGAS (1940 – 1967 – 2002)  Raseinių bažnyčios šventoriuje

  10.

  AtA Kun. Jonas AUGUSTAUSKAS (1923 – 1948 – 2002). Kriukų kapinėse

  11.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas VALANTINAS (1916 – 1940 – 2004)  Vadaktų kaimo kapinėse

  12.

  AtA Kun. jubiliatas Boleslovas JARUŠAUSKAS (1911 – 1942 – 2005) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  13.

  AtA Kun. jubiliatas Jonas POVILAITIS (1902 – 1928 – 2005) Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedros šventoriuje

  14.

  AtA Kun. jubiliatas Jonas KAZLAUSKAS (1924 – 1949 – 2006) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  15.

  AtA Mons. Antanas BITVINSKAS (1925 – 1948 – 2006) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  16.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas MITRIKAS (1924 – 1949 – 2007)  Šeduvos bažnyčios šventoriuje

  17.

  AtA Mons. Kleopas JAKAITIS (1924 – 1947 – 2007)  Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros šventoriuje

  18.

  AtA Mons. jubiliatas Pranciškus ŠČEPAVIČIUS (1918 – 1944 – 2008) Baisogalos bažnyčios šventoriuje

  19.

  AtA Kun. jubiliatas Zigmantas ŠIMKUS (1920 – 1946 – 2009) Šaukėnų kapinėse

  20.

  AtA Kun. jubiliatas Anicetas KISIELIUS (1920 – 1945 – 2012) Rozalimo bažnyčios šventoriuje

  21.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas JOKŪBAUSKAS (1929 – 1954 – 2012) Ukmergės kapinėse

  22.

  AtA Kun. jubiliatas Bronislovas NEMEIKŠIS (1925 – 1949 – 2013) Radviliškio bažnyčios šventoriuje

  23.

  AtA Alt. mons. Juozas DOBILAITIS (1928 – 1958 – 2014) Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje

  24.

  AtA Alt. Pranciškus VENCKUS (1933 – 1968 – 2014) Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje

  25.

  AtA Alt. Sigitas STEPŠYS (1942 – 1983 – 2015) Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje
   26.  AtA Alt. Povilas ŠLIAUTERIS (1947 – 1978 – 2016)  Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje
  27. AtA Kun. jubil. Vytautas BUTKUS (1934 – 1958 – 2016) Kauno Seniavos kapinėse
  28. AtA Kun. Aleksandras MILAŠIUS (1961 – 1985 – 2017) Nemakščių kapinėse