Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos prasideda
kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val.
ir tęsiasi
V Gavėnios sekmadienį
kovo mėn. 18 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.
Rekolekcijų vedėjas – Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius
Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.