Balandžio 1-2 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje organizuotos gavėnios rekolekcijos. Jas vedė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas.
Šv. Mišias koncelebravo šv. Jurgio parapijos klebonas Saulius Matulis ir karmelitas kun. Mariusz Placek O’Carm.

20170402_113403

Pradedant rekolekcijas balandžio 1 d., po 17.00 val. Šv. Mišių, vyko Švč. Sakramento adoracija su jaunimu, besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.
Kartu adoravo ir užtarimo malda meldėsi Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios maldos grupės nariai.

20170401_182213

20170401_182134

Daugiau nuotraukų…