Nuotrauką iš: http://www.bernardinuparapija.lt/

Nuotrauką iš: http://www.bernardinuparapija.lt/

Baisogalos bažnyčioje:
Verbų sekmadienį, balandžio 9 d., 11.00 val.
Vedėjas – Kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas).
Gruzdžių bažnyčioje:
Balandžio 1 d. šeštadienį
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, susitaikymo pamaldos. Išpažinčių klausys kun. Andrius Valčiukas (Kurtuvėnų parapijos klebonas), kun. Tomas Ūksas (Bazilionų parapijos klebonas) ir kun. Donatas Grabažis (Pakapės parapijos klebonas).
18 val. Šv. Mišios dėkojant Dievui už Jo gailestingumą.
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje:
Prasideda balandžio 1 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio 2 d. (sekmadienį), 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.
Rekolekcijų vedėjas – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas
Pradedant rekolekcijas balandžio 1 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu, besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus. Kartu adoruos ir užtarimo malda melsis Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios maldos grupės nariai.