Nuotrauką iš: http://www.bernardinuparapija.lt/

Nuotrauką iš: http://www.bernardinuparapija.lt/

Baisogalos bažnyčioje:
Verbų sekmadienį, balandžio 9 d., 11.00 val.
Vedėjas – Kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas).
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje:
Prasideda balandžio 1 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio 2 d. (sekmadienį), 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.
Rekolekcijų vedėjas – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas
Pradedant rekolekcijas balandžio 1 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu, besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus. Kartu adoruos ir užtarimo malda melsis Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios maldos grupės nariai.