Gavėnios laikotarpiu knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS buvo organizuojami susikaupimo, apmąstymų, gilinimosi į tai, kas mums svarbu, vakarai tema:

PARUOŠTI ŠIRDĮ TIKRAJAM VELYKŲ DŽIAUGSMUI

Renginys, kvietęs ateiti visus, norinčius išgyventi tikrąjį Velykų džiaugsmą, susilaukė didžiulio dėmesio ir gausaus lankytojų būrio.

Kovo 26 d. (trečiadienį) 18 val. kun. Mindaugas Grigalius dalinosi mintimis apie išpažinties prasmę kiekvieno kataliko gyvenime.

100_1222   100_1224

Balandžio 2 d. (trečiadienį) 18 val. susitikime su kun. Mindaugu Malinausku SJ kalbėtasi apie didžiąsias nuodėmes ir kaip su jomis kovoti.

100_0796    100_0797

Balandžio 9 d. (trečiadienį) 18 val. kun. Darius Marcinkevičius padėjo ieškoti atsakymo į klausimą: ar yra vietos pasninkui ir maldai mano gyvenime? Kokie jie?

100_1290 - Kopija   100_1279

Susikaupimo vakarus organizavo, jaukią ramią aplinką kūrė knygyno-svetainės vadovė Izolda Skruibytė

100_1219  100_1289 - Kopija