30Gegužės 10 d. 10.00 val.

Šiaulių Švč. M. Marijos bažnyčioje

Vaikų ir jaunuolių giesmių festivalis

„G i e s m i ų   p y n ė   M a r i j a i“