Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia išnaudoti karantino laiką kūrybiškai –

dalyvauti ŠVJC video projekte „Aš giedu Viešpačiui, o Tu?“.

As giedu Viespaciui o tu

Iki gegužės 25 d. kviečiame chorus, pavienius jaunuolius ir visus giedančius/norinčius giedoti siųsti nufilmuota giesmę svjcentras@gmail.com kartu pridedant sutikimą dalyvauti video projekte. Nepilnamečiai turi pridėti vieno iš tėvų/globėjų sutikimą.

Gegužės 29 d. pasirodys visas giesmes apjungiantis video filmukas.

Tinka kokybiškas video, filmuotas telefonu ar kita filmuojančia įranga.

Siunčiant giesmę prašome nurodyti dalyvio/choro vadovo (jei tai choras) vardą pavardę, parapiją/mokyklą, kontaktinius duomenis.

Dalyvių laukia ŠVJC dovanos!

Daugiau informacijos Šiaulių vyskupijos jaunimo centre
Facebook paskyroje: ŠVJC
Tel. 8 610 20218