Nuotr. iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasibėjimo parapijos tinklapio mmarijosparapija.lt

Nuotr. iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasibėjimo parapijos tinklapio mmarijosparapija.lt

Vasario 2 d. (penktadienį) Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta „Hypapante“, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą.
Taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.
Šią dieną šventinamos žvakės.
Kviečiame melstis kartu su vyskupu Šiaulių katedroje 11.00 val.