nuotrauka iš http://panevezys.lcn.lt

nuotrauka iš http://panevezys.lcn.lt

Vasario 11 d., eidamas 92-uosius gyvenimo metus, mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas.
Testamente a. a. vyskupas nuolankiai atsiprašo, jeigu ką įžeidė, o jį, išeinantį, prašo palydėti malda.
Velionis vasario 12 d. (pirmadienį) bus pašarvotas Kauno arkikatedroje-bazilikoje.
Vasario 13 d. (antradienį) Kauno arkikatedroje šv. Mišios 12.00, tą pačią dieną bus pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje.
Vasario 14 d. (Pelenų trečiadienį) po vakarinių pamaldų pašarvotas Panevėžio katedroje.
Vasario 15 d. (ketvirtadienį) – laidotuvių šv. Mišios Panevėžio katedroje 12 val., po jų velionis bus laidojamas Panevėžio katedros šventoriuje.
Tesiilsi ramybėje!
Panevėžio vyskupijos kurijos info.

Vyskupo J. Preikšo biografija.