16 metų ir vyresni jaunuoliai kviečiami į jaunimo vadovų kursus, kuriuos rengia Ateitininkų federacija. Tai trijų seminarų savaitgalių ir vienų rekolekcijų ciklas, skirtas pasiruošti tapti geru,  kompetetingu vadovu Ateitininkų rengiamose stovyklose,  seminaruose,  akademijose ir kituose renginiuose. Kviečiami prisijungti ir kitų organizacijų,  bendruomenių būsimi vaikų ir jaunimo vadovai.
Dalyvio auka už visą mokymų ciklą:
Ateitininkams ir kandidatams – 60€
Ne ateitininkams – 40€.
Registracija internetu:
Išklausiusiems visą ciklą bus išduodami pedagoninių – psichologinių žinių kursų išklausymo pažymėjimai.
Seminarų datos, vieta ir išsamesnė informacija:
Jaunimo-vadovų-mokymai-2017
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija.