6Lapkričio 24 d. Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažyčioje aukotos šv. Mišios, minint 125 metų sukaktį nuo skaudžių Kražių skerdynių įvykių.
12 val. prasidėjusioms Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Užvenčio klebonas kun. Aivaras Jurgilas ir Skaistgirio klebonas kun. Andrius Trakšelis.
Jo Ekscelencija homilijoje kalbėjo apie Kražių parapijiečių didvyrišką pasiaukojimą, kuomet jie negailėdami savo gyvybės gynė Kražių bažnyčią ir Švč. Sakramentą nuo išnešimo iš bažnyčios ir išniekinimo.
9Po šv. Mišių istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Dangiras Mačiulis išsamiai apžvelgė jaudinančią Kražių skerdynių istoriją. Baigus apžvalgą, visi išėjo iš bažnyčios ir vyskupas pašventino atminimo lentą, rūpestingai įtvirtintą ant išorinės šventoriaus sienos.

11