Plakatas Jezuitai_ Lauksodis_WEB

Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčioje, Šv.Roko atlaidų metu vyks koncertas, skirtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-osioms metinėms paminėti, jame dalyvauja:
istorikas Liudas Jovaiša,
Beata Smiltinikienė (sopranas),
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Juozas Janužas (tenoras),
Pijus Kondrotas (baritonas),
Rita Daukantaitė (altas),
aktorė Nomeda Bėčiūtė.
Daugiau informacijos: www.saule.lt ir FB Šiaulių pučiamųjų orkestras.
Organizatoriai: Šiaulių koncertinė įstaiga „Saulė“.
Partneriai: Šiaulių vyskupijos kurija, Religinės muzikos centras.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba.

————————————————————————-

2019 m. sukanka 450 metų, kai Lietuvoje įsikūrė Jėzaus draugija – jėzuitai. Jų nuopelnai Lietuvos istorijai ypatingi: pirmieji ėmė duoti dvasines pratybas ir vykdyti misijas atokiuose kaimuose, pirmieji sukūrė vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigų, muzikos mokymo institucijų ir vaistinių tinklus, pirmieji pradėjo statyti dramos ir baleto spektaklius, pirmieji pastatė lotyniško kryžiaus plano kupolines bazilikas ir klasicizmo architektūros kūrinius, pirmieji iš Lietuvos nukeliavo į Indiją, Kiniją, Iraną ir Armėniją, įsteigė pirmąją observatoriją, įvedė pirmąjį akademinį matematikos kursą, parengė ir išleido pirmąją Lietuvos istoriją, pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, pirmąjį muzikos vadovėlį, pirmuosius kalendorius ir laikraščius ir t.t.
Iš žymiausių XVI a. Lietuvos jėzuitų net 4 buvo susiję su Šiaulių kraštu. Albertas Vijūkas-Kojelavičius – pirmosios Lietuvos istorijos autorius, Žygimantas Liauksminas – Vilniaus universiteto rektorius, Kražių, Polocko kolegijų kūrėjas, muzikologijos veikalų autorius, pirmojo muzikos vadovėlio lietuvių kalba autorius, Konstantinas Sirvydas – veikalo „Trijų kalbų žodynas“ autorius ir Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus.