Balandžio 11 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Šeimos metams skirta Respublikinė mokslinė konferencija „Šiandieniai iššūkiai žmogaus gyvybei“

Konferencijoje pranešimus skaitė žymiausi Lietuvos mokslininkai, skleidžiantys Gyvybės kultūros idėjas. Konferenciją organizavo VDU Santuokos ir Šeimos studijų centras, Šiaulių universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras.

Dalyvavo konferencijos globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis. Pranešimų klausėsi ne tik šiauliečiai, atvyko iš Kelmės, Joniškio, Šiluvos. Įvadinį žodį tarė Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė.

100_1339   100_1292

Universiteto rektorius pripažino, kad konferencijos tema yra ypač svarbi ir aktuali šiandien. Tikiuosi, kad po konferencijos, – sakė rektorius, – atsiras daugiau pagarbos šeimai, gyvybei.

Konferencijos globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teigė, kad tvirtos šeimos ir gyvybės apsauga yra visos valstybės garantas. Nuklydimai yra dažni mūsų realybėje, rasti tiesą padeda įsiklausymas į „amžinąjį meilės žodį“. Taip pat svarbus Bažnyčios mokymas. Šiaulių vyskupas citavo Popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus išsakytas mintis apie santuoką, širdies atgręžimą į Dievą, šeimas, gyvenančias tikėjimo džiaugsmu.

100_1298   100_1304 - Kopija

Konferenciją sudarė du plenariniai posėdžiai: „Žmogus iki gimimo“ ir „Iššūkiai žmogaus gyvybei“.

Pirmajame LSMU prof. habil. dr. Angelija Valančiūtė, remdamasi medicininiais duomenimis įrodė, jog žmogus yra žmogumi nuo pat pradėjimo momento: A. Valanciute LSMU

Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas aiškino, kad „Gebėjimas atpažinti kas yra gėris ir kas yra blogis yra įrašytas į žmogaus prigimtį. Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio klausyti reikalauja pats žmogaus orumas…“ Medicinos nestudijavęs žmogus gali apsigauti, kai kalbama aborto klausimais, tačiau dirbantys prenatalinėje medicinoje puikiai supranta, kada pradeda konfliktuoti su savo sąžine: A Narbekovas VDU

100_1306   100_1370

Kun. prof. dr. Kazimieras Meilius pranešime „Teisė į savo kūną bei motinos ir vaiko santykis“ lygino šiandieninę teisę su Antikos romėnų. Jis teigė, kad „Žaidimas tokiomis sąvokomis kaip „nėštumo nutraukimas“ nekeičia aborto esmės; tai tik parodo, kad vaikas nelaukiamas, nereikalingas ir kad šie veiksmai prieštarauja žmogaus „atėjimui“, gimimui“. Pati prigimtis, anot prelegento, moko, kad geri gimdytojai „ima žmonas, raidiškai supranta ir priima visus savo vaikus“: K Meilius MRU

Doc. dr. Danielius Serapinas savo pranešime aptarė medicininius, etinius ir teisinius prenatalinės diagnostikos aspektus. Pagrindinis prenatalinės diagnostikos tikslas, anot, D. Serapino, „pateikti išsamesnę informaciją apie vaisiaus sveikatos būklę, tam, kad esant reikalui ji būtų pagerinta bei išsklaidyti nepagrįstą nėščiosios nerimą“: D Serapinas LSMU

100_1323   100_1328

Antrąjį plenarinį posėdį „Iššūkiai žmogaus gyvybei“ pradėjo MRU prof. dr. Jonas Juškevičius. Profesorius pristatė žmogaus iki gimimo teisinę padėtį Lietuvoje. Prelegento manymu, teisė neturėtų bijoti įvardinti pradėtą bet negimusį vaiką žmogumi, su jam priklausančiu prigimtiniu orumu ir iš to išplaukiančiomis teisėmis, visų pirma teise į gyvybę, kaip ir neturėtų gąsdinti ir Seimo narių grupės pasiūlyto Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto idėja“: J. Juskevicius MRU

Prof. dr. Birutė Obelenienė atskleidė esminius lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus. Lytiškumo ir pagarbos žmogaus gyvybei ugdymas, anot prelegentės, turi būti pagrįstas pažinimu ir mokymu (si) tinkamai elgtis su savo ir kito žmogaus laisve: B Obeleniene VDU

100_1334   100_1344

VDU doktorantė Aušrelė Krunglevičiūtė pristatė naujausią atliktą tyrimą: „Pastoracinės pagalbos poreikis moterims patiriančioms  krizinį nėštumą“. Tyrime apklaustos abortą patyrusios moterys. Tyrimo išvadose doktorantė teigia, jog krizinį nėštumą patiriančioms moterims labai reikalingas gydytojos ginekologės ir artimiausių žmonių palaikymas, padedantis apsispręsti gimdymui.

Paskutinį pranešimą „Vaiko gyvybės vertė kančios akivaizdoje“ skaitė dr. Inesė Ratnikaitė ir mgr. Simona Tarvydaitė. Remdamosi atliktu tyrimu, prelegentės aiškino, jog eutanazija yra priešinga prigimtiniam žmogaus norui gyventi. Nėra moralu ją dangstyti gailesčiu kenčiančiam žmogui. Todėl svarbu keisti visuomenės supratimą, daugiau dėmesio skirti paliatyviosios medicinos pažangai: I Ratnikaite S Tarvydaite SU

100_1378   100_1358

Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su MRU doc. dr. Palmiros Rudalevičienės stendiniu pranešimu „Poabortinio sindromo psichotatologijos ypatumai“: P Rudaleviciene MRU

Konferencija baigta aktyviomis diskusijomis, kurių metu mokslininkai išsamiai atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Daugiau nuotraukų…