Balandžio 5 d. (šeštadienį) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo ir pranešimą skaitė Joniškyje vykusioje konferencijoje „Tradicinių vertybių ir tautos sargyboje“. Konferenciją inicijavo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, režisierius, dirigentas Povilas Mataitis. Organizavo Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio kultūros centras ir Joniškio „Aušros“ gimnazija. Konferenciją vedė – Aušros gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartašienė. ištraukas iš P. Mataičio knygos „Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje“ skaitė aktorė Olita Dautartaitė.

100_1251

Konferencija Joniškio kultūros centre prasidėjo 13.00 val. Besirenkantys žmonės buvo sutikti liaudies bei patriotinėmis dainomis. Prie dainuojančiųjų prisijungė ir į salę įėjęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Tardamas įžangos žodį ganytojas pabrėžė konferencijos prasmingumą.

Seimo narys Vitalijus Gailius teigė, jog svarbu viesiems kartu kurti ateitį. Tai galime daryti prisimindami didingą praeitį ir būdami verti šiandienos.

Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis dėkojo dirigentui Povilui Mataičiui, nepamirštančiam gimtinės ir kartas nuo karto atvykstančiam į Joniškį bei visiems konferencijos dalyviams.

100_1240Konferencijos metu skaityti 4 pranešimai. Pirmąjį „Šeima – brangiausias Lietuvos turtas“ skaitė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vyskupas pristatė naujausius „Eurostat“ duomenis. Šie liudija, kad daugelis šeimų Lietuvoje patiria krizę, kurią sukelia didelis skyrybų skaičius, populiarėjanti mada gyventi nesusituokus, alkoholio bei narkotikų vartojimas.

Jo Ekscelencija pristatė net kelių popiežių mintis šeimos stiprinimo tema: dabartinio popiežiaus Pranciškaus, popiežiaus emerito Benedikto XVI ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Benediktas XVI sako, kad „abu sutuoktiniai turi naujai pažvelgti į tikrovę ir išdrįsti tikėti Dievą“. Tik atsigręžimas į Dievą gali suteikti gebėjimą mylėti ir ištverti sutuoktinio kitoniškumą. Popiežiaus Pranciškaus mintys prisimintos iš praėjusių metų spalio mėnesį vykusio susitikimo. Tuo metu popiežius kalbėjo, jog Santuokos sakramentas nėra tik dekoracija, todėl išorinis blizgesys neturėtų užgožti jos esmės. Remdamasis Popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris balandžio 27 d. bus paskelbtas šventuoju, mintimi, vyskupas aiškino maldos, o ypač meldimosi kartu šeimoje, taip pat sekmadienio šventimo svarbą. Visas dokumentas: Seima – brangiausias Lietuvos turtas.

„Matydami Lietuvoje aibes klaidų turime vėl atsigręžti į Viešpatį“, – reziumuodamas sakė Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

 

Pranešimą „Tautinės vertybės Lietuvos prezidentų veikloje“ skaitė daugelio knygų autorė, socialinių mokslų hab. dr. prof. Ona Voverienė. Režisierius, dirigentas Povilas Mataitis minėjo partizanines kovas. Jo pranešimo tema: „Jie žuvo gindami Lietuvos nepriklausomybę ir mūsų tautines vertybes“.

Reikšminga, kad konferencijoje paminėtos žymios šio miesto asmenybės. Anot P. Mataičio, Joniškio žemė šventa, nes čia tiek svarbių įvykių. kraštą darbais puošusių asmenybių. Kalbėta apie jų atminimo įamžinimą.

Pasvarstymus apie Joniškio gimnazijos kapeliono, kun. Povilo Racevičiaus atminimo įamžinimą pateikė Joniškio dekanas, kun. Eduardas Semaška. Kun. P. Racevičiaus asmenybė, jo paliktas pėdsakas istorijoje, dekano teigimu, yra tas pavyzdys, ta atrama, kuri padeda drąsiau išpažinti savo tikėjimą bei skleisti Dievo žodį. Kun. Eduardas Semaška atskleidė savo svajonę apie parapijos ir dekanato pastoracinio centro atsiradimą. Garbingiausias kun. Povilo Racevičiaus įamžinimas būtų naujojo centro pavadinimas jo vardu. Tai, dekano manymu, padėtų minimam pastoraciniam centrui tapti giliu tikėjimo šaltiniu  jaunimui, kuriame jie galėtų semtis ištikimybės.

100_1263   100_1274