Vasario 28 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko konferencija „Meilė, Šeima, Gyvybė“. Konferenciją organizavo Šiaulių rajono moterų organizacija „Atgaiva“, vadovaujama Birutės Babrauskienės ir Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Ši konferencija buvo baigiamasis 2 metus vykusio projekto renginys.

Konferenciją vedė Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė. Muzikinį sveikinimą perdavė Šiaulių „Sandoros“ katalikiškos progimnazijos moksleiviai, vadovaujami Rolandos Kalakauskienės.

100_0778   100_0782

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, primindamas, jog šie metai paskelbti Šeimos metais, teigė, jog kiekvienam šeimos nariui būtina tikėjimo šviesa. Tikėjimo šviesoje galima išpildyti tai, ką Dievas patikėjo vyrui ir moteriai.

100_0786

Lietuvos respublikos seimo narė Rima Baškienė kalbėjo apie tai, kaip svarbu gyventi su meile ir atsakomybe. Seimo narė prisiminė p. motinos Teresės žodžius, kad taika ir karas atsiranda šeimoje. Jei norime taikos, turime mylėti vieni kitus šeimose. R. Baškienė išreiškė abejones dėl vis liberalėjančio mąstymo. Sakoma, jog žmogus turi teisę pasirinkti, eksperimentuoti savo gyvenimu. Valstybė eksperimentuoti negali. Politika turi būti orientuota į vertybių puoselėjimą, – sakė seimo narė, pasidžiaugdama įvykdytu projektu, suorganizuota konferencija. Konferencijos organizatorius, prelegentus ir klausytojus seimo narė vadino šviesuliais, kurie rodo pavyzdį jaunimui. „Visi susitelkę galime nepaprastai gražius darbus daryti“, – sakė R. Baškienė.

100_0792

Konferencijos metu buvo skaitomi 3 pranešimai: „Meilė“, „Šeima“ ir „Gyvybė“. Pirmąjį pranešimą skaitė Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius, kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Keletas kun. Mindaugo minčių:

Dievas sukūrė pasaulį, kad pasidalintų savo meile. Tad ir šeimoje svarbu dalinimasis. Būna, kad žmogus užauga kūnu, o dvasia lieka kūdikėlis. Tragedija, kai tokie du kūdikėliai sukuria šeimą. Reikmė dalintis juos gąsdina. Subręsti, tai išsilaisvinti iš baimės. Būti laisviems padeda taisyklės.

I-oji meilės taisyklė – išmokti dalintis. Kartais šeimoje būna, kad vienas per daug dalinasi, norėdamas išvengti konfliktų ir nemoka priimti. Antrasis nemoka dalintis. Šv. Ignacas sako, kad meilė yra abipusis pasidalinimas: kai ir dalijamasi, ir priimama.

Kita taisyklė – neišsigąsti vargo, išbūti su kitu jo sunkumuose, pasikliauti Dievu. Taip pat labai svarbu nelaukti meilės, supratimo, dėmesio iš kito, o pirmam žengti žingsnį kito link.

Pabaigai kun. Mindaugas pasiūlė prisiminti „Himną meilei“ (žr. 1 Kor 13, 4 – 8) ir vietoj žodžio „meilė“ įrašyti „Aš“. Pradėti nuo kantrybės.

100_0797

Antrąjį pranešimą „Šeima“ parengė Šeimos – ambasadorės. 2012 ir 2013 m., vykdant projektą, buvo surengti renginiai Kuršėnuose (2012 m.) ir Meškuičiuose (2013 m.). Kuršėnuose renginio metu kiekviena Šiaulių rajono seniūnija pasiūlė po šeimą, kuri galėtų būti visų šeimų ambasadorė. Kitais metais tas pats pasikartojo Meškuičiuose. Išrinktos 2013 metų šeimos-ambasadorės. 2013 m. šeimos ambasadorė Rasa Šiškuvienė (Bridų kaimo seniūnė) pabrėžė, kad skyrybų ir nesantuokinių šeimų skaičiukai sako, kad šeima mūsų visuomenėje yra labai sužeista. Teisingas šeimos pamatas yra pagalba vienas kitam ir supratimas. šeima, anot kalbėtojos – didelis ir kruopštus darbas. Visų pirma tai darbas su savimi pačiu. Pagrindine nutolimo, tarpusavio susvetimėjimo priežastimi tampa bendravimo stoka.  Ypač ši stoka jaučiama emigrantų šeimose. Vyraujančioms negerovėms kalbėtoja priešpastatė tradicinę šeimą, kurioje tėtis yra šeimos galva, mama – šeimos kaklas, židinio kurstytoja ir būrys visą pasaulį pasirengusių sugriauti pyplių.

2012 m. šeimos ambasadoriai Alfredas ir Daiva Jonuškos pasiūlė pasigilinti į 5 raidžių žodį „Šeima“, pasitelkdami mokslinės literatūros analize, LR konstutucijos ištraukomis bei konkrečiais savo šeimos pavyzdžiais. Sutuoktiniai teigė, jog valstybei labai svarbi vieninga šeima. Kiekvienos šeimos idealas (siekis) yra šventoji šeima, kuri yra krikščionių šeimų simbolis.

   100_0799100_0804

Panevėžio vyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Šaumanienė kalbėjo apie gyvybę. Jos teigimu, žmogus gerbiamas nuo pradėjimo momento iki išėjimo į amžinybę. Prelegentė nuosekliai aptarė tris pagrindinius šiuolaikinio gyvenimo iššūkius: visuomenei, sutuoktiniams ir jaunimui.

Tardamas baigiamąjį žodį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pasidalino įžvalga: reikėtų, jog į seimą ateitų tokie žmonės, kurie vertina gyvybę. Konferencija baigėsi tradicine giesme ir agape knygyne-svetainėje „Prie katedros“

Daugiau nuotraukų…