Gegužės 10 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko septintoji mokslinė praktinė konferencija „Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus, reikalingus mūsų TĖVYNEI“, skirta Lietuvos šimtmečiui ir Lietuvos jaunimo istorinėms žinioms gilinti.
Konferenciją organizavo Šiaulių LPKTB ir LPKTS skyriai, Šiaulių universitetas, Šiaulių vyskupijos kurija. Pagrindinis iniciatorius ir organizatoius – Romualdas Baltutis. Sveikinimo žodį tarė konferencijos kuratorius Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Pranešimus skaitė: arkivyskupas Sigitas Tamkevičius „Padaryti ir nepadaryti darbai Lietuvai“; Šiaulių universiteto magistrantas skautas vytis Sergejus Staponkus „Lietuvos skautams 100 metų. Geri darbai Lietuvai“; Klaipėdos universiteto istorijos magistrantas Alvydas Tamošiūnas „Legendinės 1919 m. Radviliškio kautynės“; Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Aldona Traškinienė „Jaunimo žvilgsnis į žmonių gerus dartbus, skirtus Lietuvai“; Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos  dailės ir technologijų mokytoja Aneta Koryzienė ir mokiniai „Popiežiaus vizito Lietuvoje prisiminimas…“.
Konferenciją dainomis puošė Šiaulių choras „Tremtinys“, Lietuvos skautai.

Daugiau nuotraukų…