Spalio 12 d. (šeštadienį)

8-oji mokslinė–praktinė konferencija

„Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre

Renginio pradžia 12.00 val.

Organizuoja inžinierius Romualdas Baltutis.