Rugsėjo 14 dieną nuo 11 valandos Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje švęsta Kryžiaus išaukštinimo šventė. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

0001