2Rugsėjo 14 d. 11.00 val.

Šv. Mišios

Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje.

Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis