kryziu-kalnasRugsėjo 14 d. 11.00 val.

Šv. Mišias Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.