Juozas Zdebskis Kauno kunigų seminarijoje, 1952 m. Nuotr. iš knygos „Bažnyčios riteris“ // www.lzinios.lt

Juozas Zdebskis Kauno kunigų seminarijoje, 1952 m. Nuotr. iš knygos „Bažnyčios riteris“ // www.lzinios.lt

Šlavantų parapijoje yra tradicija švęsti kun. Juozo Zdebskio gimimo metines. Šiais metais gegužės mėnesį minėsime 90-ąsias gimimo metines.

Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija organizuoja

K E L I O N Ę   Į   Š L A V A N T U S

Gegužės 18 d. (šeštadienį)

Išvykstame:

 7.00 val. nuo Pastoracinio centro

7.10 val. nuo „Senojo bokšto“ poliklinikos

Iškilmingoje šv. Mišių aukoje dalyvaus arkiv. Sigitas Tamkevičius,

vysk. Jonas Kauneckas,

vysk. Rimantas Norvila

 Organizuoja:

Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija

Mob. +370 616 59191, tel. (41) 42 84 78