Gegužės 1 d. 12 val.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

Šv. Mišios, minint kun. Povilo Šliauterio gimimo dangui metines

____________________

Šiaulių vyskupijoje kun. Povilas buvo vadinamas tiesiog „Poviliuku“, nes buvo visiems draugiškas, sukalbamas ir žmonių mylimas, mokėjo  kiekvieną  su humoru prakalbinti. Daug  metų pragyvenęs Kužių parapijoje jis gerai pažinojo visus žmones, žinojo jų vargus ir bėdas. Jo akyse užaugo ir sutvirtėjo gausus parapijos jaunimo būrys. Buvo dažnas svečias ir mokykloje, kartu su pedagogais organizuodavo įvairias religines šventes, rūpinosi sunkiai besiverčiančiais šeimų vaikais. Vieniši seneliai irgi sulaukdavo jo paguodos žodžių. Jo pastangomis buvo atnaujinta ir sutvarkyta Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia.
Šiaulių vyskupijos kunigas altarista Povilas Šliauteris po sunkios ir ilgos ligos mirė 2016 m. balandžio 30 d., palaidotas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.